Pressmeddelande -

Inkomstförsäkring till Akademikerförbundet SSRs medlemmar

2004-06-13 Enhälligt beslut idag på extrakongressen. Akademikerförbundet SSR har på sin extrakongress beslutat att införa en inkomstförsäkring för alla medlemmar i förbundet. Inkomstförsäkringen innebär att en arbetslös medlem får ersättning med 80 % av lönen i 120 dagar. I dag får de som är arbetslösa och med i arbetslöshetskassan maximalt 16 060 kronor per månad under de första 100 dagarna. Därefter sjunker ersättningen till maximalt 14 960 kronor. För förbundets medlemmar innebär det en allvarlig inkomstförsämring vid arbetslöshet. Akademikerförbundet SSR anser givetvis att de generella trygghetssystemen ska täcka även inkomster över nuvarande brytpunkt men bedömer förutsättningarna för en sådan utveckling, i nuvarande samhällsekonomi,för ytterst små. - I och med kongressens beslut till kollektiv, gemensam inkomstförsäkring, ges ett ekonomiskt skydd i 120 dagar för våra medlemmar. Detta till en relativt låg kostnad, 25 kr i månaden. Inkomstförsäkringen ger tid att söka nytt arbete och/eller tid att ställa om privatekonomin till nya ersättningar. Vår förhoppning är att våra medlemmar genom försäkringen kan undvika panikåtgärder och ges tid att fundera över olika möjligheter och alternativ, säger förbundsordförande Christin Johansson. – Vårt motiv till inkomstförsäkringen har också varit att facket ska verka för rimliga ekonomiska villkor för alla medlemmar, även de arbetslösa. Samtidigt tror vi att en inkomstförsäkring stimulerar rörligheten på arbetsmarkanden. Inkomstförsäkringen handlar om solidaritet mellan kolleger som spänner över åldrar och sektorer i vårt förbund, avslutar Christin Johansson. Akademikerförbundet SSR höjer avgiften för medlemmar med 25 kr i månaden för att finansiera inkomstförsäkringen. I maj månad var 2,5 % av förbundets medlemmar arbetslösa. Akademikerförbundet SSRs medlemmar är arbetslösa i genomsnitt 81 dagar innan de finner nytt arbete. Inkomstförsäkringen införs den 1 januari 2005 med sex månaders kvalifikationstid. Den första utbetalningen från försäkringen kan således ske den 1 juli 2005. Information fås av: förbundsordförande Christin Johansson 0708-17 44 59 eller av förbundssekreterare Claes Färm 0708-17 44 57 Kommunikationschef Stina Andersson • 070-618 44 87 • 08-617 44 87 • stina.andersson@akademssr.se Pressekreterare Anna Welin • 070-627 44 51 • 08-617 44 51 • anna.welin@akademssr.se Akademikerförbundet SSR organiserar 46,000 ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, beteendevetare och socionomer. Förbundet är det fjärde största inom centralorganisationen SACO.

Ämnen

  • Politik