Pressmeddelande -

Las, lagen om anställningsskydd hindrar inte rörligheten på arbetsmarknaden, ny rapport presenteras.

Rapporten granskas merparten av de argument som förs fram när det gäller LAS och rörlighet på arbetsmarknaden.
En vanlig uppfattning är att Las- principen om ”sist-in-först-ut” är ristad i sten. Alla känner inte till att lagen är semi-dispositiv och att parterna kan komma överens om annan ordning.
Rapporten presenterar nya siffror från SCB om rörligheten på svensk arbetsmarknad. De visar att 25 procent av de sysselsatta rör sig på svensk arbetsmarknad varje år. Det utgör nästan 1,2 miljoner personer. Detta är lågt räknat eftersom de som byter arbetsgivare, men inte arbetsställe och vice versa, samt andra som t ex enbart byter arbetsuppgifter inte räknas in. Att säga att rörligheten är för låg, med de siffrorna på näthinnan, är alltför enkelt.
Slutsatsen är att det finns för mycket rörlighet i vissa grupper, och för lite rörlighet i andra, men att inga av de fenomenen har Las turordningsregler som en speciellt viktig förklaringsfaktor.
Akademikerförbundet SSRs egna undersökningar visar också att Sveriges löntagare vill ha stor rörlighet på arbetsmarknaden, men det ska vara mer av rörlighet på egna villkor, inte enbart på arbetsgivarens. Lösningen på rörlighetsproblemet är då inte en förändring av Las turordningsregler, eftersom det bara skulle öka rörligheten på arbetsgivarnas villkor. Sveriges löntagare är alltså inte emot rörlighet – tvärtom, de vill bara ha det mer på egna villkor.
Rapporten presenterar alternativa orsaker till fel rörlighet på arbetsmarknaden, såväl i lagar och avtal på arbetsmarknaden, som i annat. Den nämner också andra åtgärder, än att förändra Las och turordningsreglerna, som skulle förbättra arbetsmarknadens funktionssätt.
Rapporten är skriven av Akademikerförbundet SSRs samhällspolitiske chef Ursula Berge och förhandlingschef Eva Fagerberg. Rapporten bifogas.
 
Ursula Berge    0706-22 96 05
Eva Fagerberg 0734-19 44 66

Akademikerförbundet SSR organiserar 57 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, samhällsvetare och socionomer. Förbundet är det fjärde största inom Saco.


Press- och kommunikationschef Stina Andersson, tfn 08-617 44 87, mobil 0706-18 44 87, stina.andersson@akademssr.se

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm