Pressmeddelande -

Ny undersökning om skolkuratorer

Ökad arbetsbörda hos landets skolkuratorer. Kränkningar, trakasserier och mobbing genom sociala medier är tydliga problem.

 Akademikerförbundet SSR har under april månad tillfrågat skolkuratorerna om deras arbetssituation. 550 medlemmar har svarat på undersökningen.
Åtta av tio skolkuratorer anser att deras arbetsbörda har blivit större de senaste åren.  Problematiken bland eleverna är större enligt kuratorerna. Detta beror till stor del på att fler elever mår sämre och att den psykiska ohälsan har ökat.
- Fyra av tio skolkuratorer har fått minskade resurser för elevhälsa det senaste året. Detta är skrämmande resultat. Det borde vara tvärtom. När eleverna mår allt sämre bör skolan ha mer resurser för elevhälsan, säger Akademikerförbundet SSRs utvecklingschef Titti Fränkel.
I undersökningen redovisar skolkuratorerna att de fått ansvar för fler elever, ett större elevunderlag.  Sju av tio skolkuratorer hinner inte med det hälsofrämjande arbetet på sin arbetsplats.
- Det som väljs bort är framförallt arbete med elever i grupp, mobbningsförebyggande arbete, annat förebyggande arbete som t.ex. droger och livskunskap. Ett allvarligt resultat. Om barn och ungdomar på väg in i missbruk och ohälsa fångas upp tidigt kommer det att göra skillnad. Att minska resurser för förebyggande insatser är dålig politik, i synnerhet i dessa tider, fortsätter Titti Fränkel.
Sex av tio skolkuratorer anser att arbetsbelastningen ökat på grund av de sociala medierna som Facebook, Twitter, bloggar och sms med kränkningar, trakasserier och mobbing som följd. Många konflikter startar på detta sätt och rykten sprids med en enorm hastighet.
- Att vara skolkurator är ofta ett ensamarbete.  Många skolkuratorer har tjänst på flera skolor. För att skolkuratorn ska kunna skapa ett verkningsfullt elevhälsoarbete krävs stöd och ordentliga resurser. Eleverna har rätt till stöd för att klara sina kunskapsmål och utvecklas socialt och emotionellt. Och att få stöd i socialt utsatta situationer, avslutar Titti Fränkel.
 
Ytterligare information fås av utvecklingschef Titti Fränkel på telefon 0703-70 44 33 eller av statistiker Anna Ihrfors Wikström som gjort undersökningen telefon 0706-17 44 91.
 
Hela undersökningen bifogas
 

Akademikerförbundet SSR organiserar 57 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, samhällsvetare och socionomer. Förbundet är det fjärde största inom Saco.


Press- och kommunikationschef Stina Andersson, tfn 08-617 44 87, mobil 0706-18 44 87, stina.andersson@akademssr.se

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm