Pressmeddelande -

Ökad arbetsbelastning för socialsekreterarna i Stockholms stadsdelar. Ny undersökning.

Ökad arbetsbelastning för socialsekreterarna i Stockholms stadsdelar när försörjningsstödet och ärendemängden ökar. Socialsekreterarna i Stockholm befarar ytterligare kvalitetssänkningar. Ny undersökning

Akademikerförbundet SSR har gett Novus Opinion i uppdrag att intervjua socialsekreterarna om deras arbetssituation. Undersökning redo visar socialsekreterarnas arbetssituation i stadsdelarna Rinkeby/Kista, Enskede/ Årsta / Vantör i Stockholm. Intervjuerna är genomförda under tiden 26 januari till den 23 mars. I undersökningen redovisas jämförelser mellan Göteborg, Malmö och landet i sin helhet.

Ärendemängden för socialsekreterarna har ökat väsentligt under det senaste året. Behovet av försörjningsstödet är stort och antalet arbetsuppgifter har ökat anser 71 procent av de tillfrågade. Enligt Socialstyrelsens rapport den 3 mars har kommunernas utbetalningar av ekonomiskt bistånd under sista kvartalet ökat med 24 procent i Göteborg, med 20 procent i Malmö och med 6 procent i Stockholm.

-Detta innebär en stor arbetsbelastning på socialsekreterarna i kommunerna. De hade redan innan den ekonomiska krisen en tuff arbetsmiljö. Det är nödvändigt att kommunerna prioriterar resurser till socialtjänsten för att de ska klara sitt uppdrag. Socialsekreterarna har rätt till en god arbetsmiljö, säger SSR- föreningen i Stockholms stads ordförande Ann-Catrine Hjerth.

-Någon saklig diskussion om vilken ärendetal som är rimligt förekommer inte. Ökad arbetsbelastning och svårigheter att hinna med sina arbetsuppgifter behandlas som ett individuellt problem, inte ett organisatoriskt, fortsätter Ann-Catrine Hjerth.

-Hela 73 procent av socialsekreterarna i stadsdelarna redovisar att kommunernas resurser för det förebyggande arbetet minskar. Enhetens budget är överordnad det sociala förändringsarbetet. Klienter med behov av placering erbjuds öppenvård, klienter med behov av öppenvård erbjuds ingenting, fortsätter Ann-Catrine Hjerth.

-Detta visar på en kortsiktighet från kommunernas sida. Om barn och ungdomar på väg in i missbruk eller kriminalitet fångas upp tidigt kommer det att göra skillnad. Att minska på resurser för förebyggande insatser är alltid dålig politik och i synnerhet i dessa tider, säger  Ann-Catrine Hjerth.

I undersökningen säger alltför många, 82 %, att de inte ges utrymme att arbeta på ett professionellt sätt. Och många anser att de kan leva upp till Socialtjänstlagens intentioner. Hela 50 procent uppger att de inte har möjlighet att leva upp till Socialtjänstlagens intentioner. På frågan om de under de senaste två åren har övervägt att byta arbete svarar 70 procent ja.

-Vi uppmanar politikerna att ta en ordentlig diskussion om välfärden och dess förutsättningar. Politiken måste ta ansvar för socialtjänsten i kommunen och ge förutsättningar till dem att göra ett professionellt arbete, avslutar Ann- Catrine Hjerth.

 

Undersökningen finns i sin helhet som bilaga.

Ytterligare kommentarer ges av Ann- Catrine Hjerth på telefon 076-124 06 24

 

 


Akademikerförbundet SSR organiserar 57 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, samhällsvetare och socionomer. Förbundet är det fjärde största inom Saco.


Press- och kommunikationschef Stina Andersson, tfn 08-617 44 87, mobil 0706-18 44 87, stina.andersson@akademssr.se

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm