Pressmeddelande -

Spaning med varning - från maktlöshet till hopp för välfärden. DN debatt idag om vår nya bok!

Den svenska välfärden spricker. De ekonomiska och sociala klyftorna ökar. Resurserna har krympt men det saknas i hög grad en debatt om hur människor i utsatta situationer drabbas. Ungdomar är den grupp som tydligt får det sämre liksom människor med utländsk bakgrund, skriver Christin Johansson och Ursula Berge idag på DN debatt. I Spaning med varning – från maktlöshet till hopp för välfärden skildrar journalisten Anita Kratz ett Sverige som går i tu. Boken utgår från en rad reportage från olika delar av landet. Anita Kratz har också intervjuat och samtalat med socialarbetare, engagerade medborgare och personer som polischefen Carin Götblad och forskaren Tapio Salonen. Debattboken har producerats av Akademikerförbundet SSR och Premiss förlag. Vill ni beställa boken kontakta Lollo Gellerstedt, lollo.gellerstedt@akademssr.se, tfn 08-617 44 50. Press- och kommunikationschef Akadmikerförbundet SSR Stina Andersson • 070-618 44 87 • 08-617 44 87 • stina.andersson@akademssr.se Akademikerförbundet SSR organiserar drygt 50.000 ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, beteendevetare och socionomer. Förbundet är det fjärde största inom centralorganisationen SACO.

Ämnen

  • Utbildning