Pressmeddelande -

Våra synpunkter på utredningen om äldreomsorgen

Idag lämnar värdighetsutredningen sitt betänkande. Utredningen handlar om värdighet och välbefinnande inom äldreomsorgen.

 

Den enskildes behov ska vara avgörande vid diskussioner om särskilt boende, anser Akademikerförbundet SSR

 

Förbundet noterar med glädje att utredningen ligger mycket nära förbundets nya policy för äldreomsorgen.

Utredningen slår bland annat fast att äldreomsorg inte bara kan mätas i antal mätbara insatser. Det handlar till stor del om socialt arbete, om människors delaktighet, om inflytande, om etik och bemötande. Åldrandet ska ses som ett naturligt skede i människors liv. Äldreomsorg handlar i första hand om människors välbefinnande och uppmärksamheten måste riktas mot enskildas behov och för att skapa eller behålla ett gott och värdig liv.

 

Utredningen lyfter precis som Akademikerförbundet SSR fram behovsbedömningen och yrkesrollen som central för hur vården och omsorgen om äldre bör utformas. Mål med insatserna måste formuleras och följas upp tillsammans med den enskilde.

 

Utredningen föreslår en "värdighetsgaranti". Den innebär att huvudmännen har ett ansvar för äldres välbefinnande och vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för att leva ett värdigt liv.

 

-Vi beklagar dock att värdighetsutredningen inte låtit garantin styra rätten till särskilt boende. I vår egen policy poängterar vi vikten av att den enskildes behov och önskemål ska är avgörande vid avvägningar mellan kvarboende och en flyttning till särskilt boende, säger Akademikerförbundet SSRs utvecklingschef Titti Fränkel

 

-Trots förslaget om en nationell värdighetsgaranti tycks fortfarande ekonomi vara överordnad värdighet och välbefinnande vid bedömningar om när gamla är i behov av att flytta till ett särskilt boende, fortsätter Titti Fränkel.

 

-Vår bedömning är att utredningen är välgjord och att den kommer att bidra till viktiga diskussioner på arbetsplatserna, avslutar Titti Fränkel.

 

 

 

Telefon till Akademikerförbundet SSRs utvecklingschef, Titti Fränkel 0703-704433

 


Akademikerförbundet SSR organiserar 53 000 ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, beteendevetare och socionomer. Förbundet är det fjärde största inom SACO.


Press- och kommunikationschef Stina Andersson, tfn 08-617 44 87, mobil 0706-18 44 87, stina.andersson@akademssr.se

 

 

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm