Pressmeddelande -

A-kassorna – experter på omställning

Akademikernas a-kassa välkomnar den översyn av arbetsmarknadspolitikens roll och Arbetsförmedlingens uppdrag som regeringen beslutar om idag, och vill i samband med det påminna om a-kassorna viktiga roll.
- Vi är experter på arbetslöshetsförsäkringen som är en mycket viktig del för att arbetsmarknaden ska fungera, säger Katarina Bengtson Ekström, kassaföreståndare på Akademikernas a-kassa.

Idag beslutar regeringen om att tillsätta en särskild utredare för att göra en översyn av arbetsmarknadspolitikens roll och gränser och Arbetsförmedlingens uppdrag. Cecilia Fahlberg får uppdraget.

Akademikernas a-kassa som är Sveriges största a-kassa med 690 000 medlemmar ser det som sin uppgift att lyfta fram a-kassornas roll för en väl fungerande arbetsmarknad. Katarina Bengtson Ekström, kassaföreståndare på Akademikernas a-kassa, betonar vikten av att även denna gång ta tillvara a-kassornas kompetens när man gör översynen.

- Vi vill betona a-kassans viktiga roll för omställningen på arbetsmarknaden, både för individer och arbetsgivare, säger Katarina Bengtson Ekström. Arbetslöshetsförsäkringen ger trygghet för den som blir arbetslös men den fungerar också som omställningsförsäkring i den bemärkelsen att människor ska våga byta jobb, säger Katarina Bengtson Ekström.

Regeringen trycker på att utredaren ska analysera och lämna förslag om hur väl samspelet och ansvarsfördelningen fungerar mellan aktörer som påverkar arbetsmarknadens funktionssätt.

- Här kan vi se att det finns potential för a-kassorna att göra mer och vi ser fram emot fortsatta diskussioner med utredaren, säger Katarina Bengtson Ekström.

Ämnen

  • Politik

Akademikernas a-kassa är a-kassan för alla akademiker. Hela arbetslivet.
Vi är Sveriges största a-kassa med 690 000 medlemmar. I dag har vi en arbetslöshet på 1,0 procent. Att vara medlem hos oss kostar 100 kronor i månaden.

Kontakter

Annika Stenberg

Presskontakt Informationschef 08-412 33 63

Alexandra Oljans Ahlin

Presskontakt kommunikatör 08-566 445 74