Gå direkt till innehåll
Akademiska Hus bygger ny kontorsbyggnad för folkhälsofrågor

Pressmeddelande -

Akademiska Hus bygger ny kontorsbyggnad för folkhälsofrågor

Nu är bygget av en ny kontorsbyggnad i Solna igång. Huset ska rymma verksamheter knutna till folkhälsan och förse både Karolinska Institutet och Smittskyddsinstitutet med undervisningslokaler och kontor. Målet är att skapa ett mer attraktivt campusområde som bidrar till att utveckla stadsmiljön längs Solnavägen.

Inom de närmaste åren expanderar Campus Solna med 45 procent genom ett flertal viktiga byggprojekt. Med byggnaden, som har arbetsnamnet Folkhälsohuset och som kommer att bli 18 000 kvadratmeter stort, får Karolinska Institutet en värdig entré i norr tillsammans med de ovala byggnaderna för Karolinska Institutet Science Park.

– Det nya Folkhälsohuset är en viktig del i vår gemensamma stora satsning inomStockholm Lifesom ett världsledande life science-område, sägerSten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus Stockholm.

Folkhälsohuset har ritats av KOD Arkitekter och är delad i två delar: en lägre om sju våningar utmed Tomtebodavägen och en högre om tio våningar längs Solnavägen. För att anpassas till den befintliga bebyggelsen har huskroppen närmast Smittskyddsinstitutet utmed Tomtebodavägen samma höjd som omgivande byggnader. Huskroppen vid Solnavägen är högre och anpassas till miljön utmed den nya stadsgatan som Solna stad planerar och till det nya universitetssjukhuset med arbetsnamnet Nya Karolinska Solna.

– Den här byggnaden ska ge bättre förutsättningar åt den del av vår verksamhet som är inriktad mot folkhälsa, men även andra delar av vår verksamhet kommer att inrymmas där. Byggnaden kommer att bidra till att förverkliga visionen om ett internationellt erkänt centrum för ledande forskning, sjukvård och näringsliv i samverkan, säger Harriet Wallberg-Henriksson, rektor för Karolinska Institutet.

– Vi ser fram emot att flytta in i Folkhälsohuset. Då kommer all SMI-personal under ett och samma tak vilket underlättar samarbetet inom myndigheten, säger Johan Carlson, generaldirektör vid Smittskyddsinstitutet.

Det röda teglet spelar en central roll i området och kommer även att användas i nya Folkhälsohusets fasader ingjutet i ljus betong. Syftet är att knyta an till campusområdets tradition av tegelbyggnader och samtidigt ge byggnaden ett modernt uttryck. Husets två nedersta våningar kommer till stor del bestå av glas, vilket gör att förbipasserande kan titta in och se vilka aktiviteter som pågår i huset. Dessa två plan är planerade för studentliv, utbildning och möten. Betongkonstverk av konstnären Kristina Matousch placeras i husets bottenplan. 

Inflyttningen är beräknad till december 2012.


För mer information:
Sten Wetterblad, regiondirektör, Akademiska Hus Stockholm
Tfn 08-685 75 03, 070- 209 13 49

Harriet Wallberg-Henriksson, professor och rektor, Karolinska Institutet
Tfn till pressekreterare 08-524 860 66, 070-614 60 66

Rune Fransson, direktör för innovation och infrastruktur, Karolinska Institutet
Tfn 08-524 865 65, 070-553 02 30

Johan Carlson, generaldirektör och chef, Smittskyddsinstitutet
Tfn 08- 457 23 00

Ämnen

Kategorier


Om Akademiska Hus
Miljöer för högre utbildning, forskning och innovation. Det är vad vi håller på med. Inget annat. Genom att helt fokusera på den akademiska världen har vi samlat erfarenheter som blir till stor nytta för våra kunder över hela landet när vi tillsammans bygger Kunskapssverige. Ett fastighetsvärde på 50 miljarder och en omsättning på fem gör oss till landets andra största fastighetsbolag. Efterfrågan på kunskapsmiljöer ökar stadigt, och med en projektportfölj på närmare 20 miljarder går vi en minst sagt spännande framtid till mötes. Läs gärna mer på akademiskahus.se

Om Karolinska Institutet

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Om Smittskyddsinstitutet
Smittskyddsinstitutet är en nationell kunskapsmyndighet med ansvar för smittskyddsfrågor och med ett brett folkhälsoperspektiv. Smittskyddsinstitutet följer och analyserar utvecklingen av smittsamma sjukdomar samt bygger upp och förmedlar kunskap till hälso- och sjukvården och andra aktörer inom smittskyddsområdet.

Kontakter

Malin Ferm

Malin Ferm

Presskontakt Presschef
Prata med våra experter

Prata med våra experter

Presskontakt
Cecilia Wide

Cecilia Wide

Presskontakt Kommunikationsdirektör

Om Akademiska Hus

Som ett av Sveriges största fastighetsbolag möter vi våra kunder och partners där de är. I utveckling och förvaltning av effektiva och attraktiva kunskapsmiljöer, genom tjänster och produkter som förenklar för studenter och forskare, och i skapandet av hållbara campus som en tillgång för hela samhället. Idag har vi ett fastighetsvärde på 116 miljarder och en årsomsättning på 7,6 miljarder, och för att möta efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 9,3 miljarder. Genom erfarenhet och innovation skapar vi förutsättningar för framgångsrik forskning och utbildning. Tillsammans lyfter vi Sverige som kunskapsnation. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se

Akademiska Hus
Box 483
401 27 Göteborg
Sweden