Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Akademiska Hus delårsrapport 1 januari - 30 juni 2011

Kunskapssverige fortsätter att växa och efterfrågan på utveckling av kunskapsmiljöer ökar stadigt. Akademiska Hus har nu en projektportfölj med investeringar för 20 miljarder kronor.

Resultatet före skatt för perioden uppgick till 1 582 miljoner kronor vilket kan jämföras med 817 miljoner för motsvarande period i fjol. Resultatförbättringen är främst en effekt av värdeförändringarna i fastigheter som uppgår till 257 miljoner kronor för perioden, jämfört med minus 502 miljoner första halvåret 2010. 

I juni togs det första spadtaget för ett av årets stora byggprojekt. Skandionkliniken i Uppsala blir Nordens första klinik för strålning med protoner och ett nationellt centrum som kommer att erbjuda cancerpatienter från hela Sverige en unik form av strålbehandling med färre biverkningar än traditionell strålning av cancertumörer.

Akademiska Hus planerar för närvarande projekt för 20 miljarder kronor tillsammans med våra kunder. I detta ingår så kallade idéprojekt för 2 miljarder.

– Med en så stor projektportfölj är det viktigt att finansieringen säkerställs, säger Anette Henriksson, vd och koncernchef för Akademiska Hus.

Bolaget gjorde under kvartalet två emissioner av obligationer med osedvanligt lång löptid. Bolaget lånar genom emissionerna upp 1 000 miljoner kronor på 30 år och 325 miljoner kronor på 25 år.

– Det visar på det stora förtroende som marknaden har för oss, säger Anette Henriksson.

Sedan en tid pågår arbete för att skapa ett samlat och starkare Akademiska Hus, bland annat genom fusion av moder- och dotterbolag. Syftet med fusionen är att uppnå ökad tydlighet, samordning och styrka för en fortsatt utveckling mot visionen att bli världsledande på kunskapsmiljöer. Den lokala förankringen med sex regioner och närheten till lärosätena är av fortsatt stor betydelse.

– Genom fusionen får vi också en flexiblare kapitalstruktur som bättre kan möta ägarens krav på långsiktig soliditet och avkastning, säger Anette Henriksson.

Delårsrapporten i sammandrag

 • Hyresintäkterna uppgick till 2 560 Mkr (2 500). Under perioden har intäkter för hyresgästanpassningar ökat.
 • Driftöverskottet uppgick till 1 698 Mkr (1 618). Förbättringen har skett genom ökade hyresintäkter och lägre driftkostnader.
 • Värdeförändringar i fastigheter uppgick netto till 257 Mkr (-502).
 • Finansnettot för perioden uppgick till -352 Mkr (-281). I finansnettot ingår värdeförändringar på finansiella instrument med -123 Mkr (-133).
 • Resultatet före skatt för perioden uppgick till 1 582 Mkr (817) och periodens resultat blev
  1 171 Mkr (602).
 • Investeringar i om- och nybyggnader har hittills under året uppgått till 1 026 Mkr (983).
 • Direktavkastningen (exklusive fastigheter under uppförande) uppgår till 6,8 procent (6,9) på helårsbasis.
 • Två obligationsemissioner har genomförts i juni: 325 Mkr med en löptid på 25 år respektive
  1 000 Mkr på 30 år.
 • Under årsstämman fastställdes utdelningen för 2010 till 1 207 Mkr (1 219). Summan baseras på de ekonomiska mål som ägaren har ställt upp för Akademiska Hus.
 • Sedan en tid tillbaka pågår arbete för att skapa ett samlat och starkare Akademiska Hus bland annat genom fusion av moder- och dotterbolag.
 • Styrelsen för Akademiska Hus har utsett Kerstin Lindberg Göransson till ny verkställande direktör. Kerstin Lindberg Göransson kommer närmast från Swedavia AB där hon är chef för Stockholm-Arlanda flygplats. Hon tillträder den 19 september. Vid årsstämman den 27 april valdes Olle Ehrlén, senior advisor på Nordstjernan AB, och Pia Sandvik Wiklund, vd för Länsförsäkringar Jämtland och tidigare rektor vid Luleå tekniska universitet, in som ledamöter i koncernstyrelsen.


För mer information:

Anette Henriksson, vd och koncernchef Akademiska Hus
Tel: 0722-29 24 24
E-post: anette.henriksson@akademiskahus.se

Gunnar Oders, ekonomidirektör Akademiska Hus
Tel: 070-245 45 03
E-post: gunnar.oders@akademiskahus.se

Ämnen

Kategorier


Om Akademiska Hus
Miljöer för högre utbildning, forskning och innovation. Det är vad vi håller på med. Inget annat. Genom att helt fokusera på den akademiska världen har vi samlat erfarenheter som blir till stor nytta för våra kunder över hela landet när vi tillsammans bygger Kunskapssverige. Ett fastighetsvärde på 50 miljarder och en omsättning på fem gör oss till landets andra största fastighetsbolag. Efterfrågan på kunskapsmiljöer ökar stadigt, och med en projektportfölj på närmare 20 miljarder går vi en minst sagt spännande framtid till mötes. Läs gärna mer på akademiskahus.se

Kontakter

Malin Ferm

Malin Ferm

Presskontakt Presschef
Prata med våra experter

Prata med våra experter

Presskontakt
Cecilia Wide

Cecilia Wide

Presskontakt Kommunikationsdirektör

Om Akademiska Hus

Som ett av Sveriges största fastighetsbolag möter vi våra kunder och partners där de är. I utveckling och förvaltning av effektiva och attraktiva kunskapsmiljöer, genom tjänster och produkter som förenklar för studenter och forskare, och i skapandet av hållbara campus som en tillgång för hela samhället. Idag har vi ett fastighetsvärde på 115 miljarder och en årsomsättning på 7,5 miljarder, och för att möta efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 9,7 miljarder. Genom erfarenhet och innovation skapar vi förutsättningar för framgångsrik forskning och utbildning. Tillsammans lyfter vi Sverige som kunskapsnation. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se

Akademiska Hus
Box 483
401 27 Göteborg
Sweden