Gå direkt till innehåll
Akademiska Hus investerar i Framtidens laboratorium åt Karolinska Institutet

Pressmeddelande -

Akademiska Hus investerar i Framtidens laboratorium åt Karolinska Institutet

För att Karolinska Institutet ytterligare ska stärka sin ställning inom forskning byggs delar av huvudbyggnaden på Campus Flemingsberg om till ett framtidens laboratorium. Akademiska Hus satsar 320 miljoner kronor i projektet, som ska stå klart för inflyttning under 2018.

Ombyggnationen, som går under arbetsnamnet Framtidens laboratorium, ska ge modernare laboratorie- och utbildningslokaler och omfattar cirka 12 300 kvadratmeter av byggnaden ANA8:s totala area om knappt 50 000 kvadratmeter. De aktuella lokalerna används idag av Institutionen för laboratoriemedicin och Institutionen för odontologi, men genom ombyggnationen skapas resurseffektivare ytor som även ger plats för Centrum för infektionsmedicin, CIM.

– Idén är att skapa nya forskningsmiljöer som styrs av forskarnas gemensamma intressen, oavsett institutionstillhörighet. Labbet kommer därför att vara temaindelat och dessutom ska forskarna kunna dra fördel av den gemensamma tillgången av dyrbar laboratorieutrustning, säger professor Matti Sällberg, prefekt vid Institutionen för laboratoriemedicin vid Karolinska Institutet.

Ur forskningens och den enskilda forskarens synvinkel tas institutionsväggarna bort, samtidigt som alla forskare behåller sin ursprungliga institutionstillhörighet administrativt. Ambitionen är att skapa en arbetsmiljö som kan stimulera uppkomsten av nya idéer genom nya kontakter och tvärinstitutionella möten. Akademiska Hus investerar cirka 320 miljoner kronor i ombyggnationen som ställer mycket högra krav på utformning och säkerhet för att kunna hantera KI:s avancerade forskning.

– Att vara med och bygga framtidens laboratorium och med det ge möjligheter för forskare att interagera och dela kunskap på ett nytt sätt känns väldigt bra. Detta kan förhoppningsvis öka förutsättningarna för Karolinska Institutet att bedriva ledande forskning och ge nya möjligheter att nå genombrott som förbättrar människors hälsa, säger Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus region Stockholm.

Byggstart beräknas ske under sommaren 2016. Inflyttningen kommer att ske successivt och vara helt klar under vintern 2018.


För mer information:
Sten Wetterblad, regiondirektör Akademiska Hus Stockholm 
Tel: 0702-09 13 49
E-post: sten.wetterblad@akademiskahus.se

Malin Ferm, pressansvarig Akademiska Hus
Tel: 070-616 24 18
E-post: malin.ferm@akademiskahus.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om Akademiska Hus
Vi är ett av landets största fastighetsbolag och med fokus på universitet och högskolor bygger och förvaltar vi hållbara kunskapsmiljöer för hela människan. Vår långa erfarenhet och fokus på trender i den akademiska världen gör att vi kan bygga både innovativt och långsiktigt. Idag har vi ett fastighetsvärde på 67,3 miljarder kronor och en årsomsättning på 5,7 miljarder kronor. För att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 18 miljarder kronor. Så bidrar vi till ett klokare Sverige. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se

Kontakter

Malin Ferm

Malin Ferm

Presskontakt Presschef
Prata med våra experter

Prata med våra experter

Presskontakt
Cecilia Wide

Cecilia Wide

Presskontakt Kommunikationsdirektör

Relaterat innehåll

Om Akademiska Hus

Som ett av Sveriges största fastighetsbolag möter vi våra kunder och partners där de är. I utveckling och förvaltning av effektiva och attraktiva kunskapsmiljöer, genom tjänster och produkter som förenklar för studenter och forskare, och i skapandet av hållbara campus som en tillgång för hela samhället. Idag har vi ett fastighetsvärde på 115,4 miljarder och en årsomsättning på 6,9 miljarder, och för att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 14,4 miljarder. Genom erfarenhet och innovation skapar vi förutsättningar för framgångsrik forskning och utbildning. Tillsammans lyfter vi Sverige som kunskapsnation. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se

Akademiska Hus
Box 483
401 27 Göteborg
Sweden