Gå direkt till innehåll
Akademiska Hus moderniserar Universitetsbiblioteket för Lunds universitet

Pressmeddelande -

Akademiska Hus moderniserar Universitetsbiblioteket för Lunds universitet

För att kunna samla alla universitetsbibliotekets medarbetare under samma tak byggs nu det övre våningsplanet i det byggnadsminnesmärkta Universitetsbiblioteket om till ett modernt kontorslandskap. Bakom investeringen på cirka 29 miljoner står Akademiska Hus i samarbete med kunden Lunds universitet.

Efter att varit uppdelad på fyra olika serviceställen har biblioteksverksamheten vid Lunds universitet organiserats om och samordnats i universitetsbibliotekets 1900-talsbyggnad på Helgonabacken, i ett centralt läge på Kunskapsstråket. Här finns i dag universitetets historiska samlingar, specialsamlingar och det svenska trycket, det vill säga böcker, tidskrifter, kataloger och annat som tryckts i någon form i Sverige.

– Vi ser fram emot att äntligen kunna samla verksamheten. Även i en digital och mobil värld betyder det fysiska mötet på en arbetsplats mycket för både vi-känslan och för arbetsprocesserna, säger Jette Guldborg Petersen, universitetsbibliotekarie vid Lunds universitet.

Magasinet på plan sju med en lokalarea på 825 kvadratmeter ska byggas om och verksamhetsanpassas för att skapa en god arbetsmiljö med moderna och flexibla kontorslokaler med en del öppen planlösning och en del med kontorsrum. Delar av den unika inredningen ska bevaras genom att den integreras i den nya planlösningen.

– Det vackra Universitetsbiblioteket är en symbolbyggnad på campus och det är viktigt att varsamt
kunna uppgradera en gammal byggnad för att möta universitetets behov och passa dagens moderna syn på kontorsmiljöer, säger Tomas Ringdahl, regiondirektör för Akademiska Hus Region Syd.

Den omfattande verksamhetsanpassningen medför även att brandskyddet i aktuell huskropp samt i angränsande byggnad förses med automatisk sprinkleranläggning för att motsvara dagens moderna standard för brandskydd.

Universitetsbiblioteket i Lund stod klart 1907 som en typisk stilblandning med drag av både nyrenässans och nygotik. År 1993 byggnadsminnesförklarades byggnaden av regeringen, vilket
sätter bevarandet av arkitektoniska värden i fokus vid all ombyggnad och renovering. På plan sju betyder detta att stålstommen samt bärande väggar och valv måste bevaras.

Byggstart sker under sommaren och ombyggnationen beräknas vara klar i februari 2014.

För mer information:
Tomas Ringdahl, regiondirektör Akademiska Hus Region Syd
Tel: 0705-68 96 46
E-post: tomas.ringdahl@akademiskahus.se

Malin Ferm, pressansvarig Akademiska Hus
Tel: 0706-16 24 18
E-post: malin.ferm@akademiskahus.se

Jette Guldborg Petersen, Universitetsbibliotekarie Lunds universitet
Tel: 0708-65 52 79
E-post: jette.guldborg_petersen@ub.lu.se

Kai Ericsson, administrativ chef Universitetsbiblioteket Lunds universitet
Tel: 0702-52 92 09 
E-post: kai.ericsson@ub.lu.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om Akademiska Hus
Miljöer för högre utbildning, forskning och innovation. Det är vad vi håller på med. Genom att fokusera på den akademiska världen har vi samlat erfarenheter som blir till stor nytta för våra kunder över hela landet när vi tillsammans bygger Kunskapssverige. Ett fastighetsvärde på drygt 54 miljarder och en omsättning på fem gör oss till ett av landets största fastighetsbolag. Efterfrågan på kunskapsmiljöer ökar stadigt, och med en projektportfölj på 25 miljarder går vi en minst sagt spännande framtid till mötes. Läs gärna mer på akademiskahus.se

Om Lunds universitet
Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Läs mer på http://www.lu.se

Kontakter

Malin Ferm

Malin Ferm

Presskontakt Presschef
Prata med våra experter

Prata med våra experter

Presskontakt
Cecilia Wide

Cecilia Wide

Presskontakt Kommunikationsdirektör

Om Akademiska Hus

Som ett av Sveriges största fastighetsbolag möter vi våra kunder och partners där de är. I utveckling och förvaltning av effektiva och attraktiva kunskapsmiljöer, genom tjänster och produkter som förenklar för studenter och forskare, och i skapandet av hållbara campus som en tillgång för hela samhället. Idag har vi ett fastighetsvärde på 115 miljarder och en årsomsättning på 7,5 miljarder, och för att möta efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 9,7 miljarder. Genom erfarenhet och innovation skapar vi förutsättningar för framgångsrik forskning och utbildning. Tillsammans lyfter vi Sverige som kunskapsnation. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se

Akademiska Hus
Box 483
401 27 Göteborg
Sweden