Gå direkt till innehåll
Akademiska Hus och Uppsalahem skapar nya studentbostäder

Pressmeddelande -

Akademiska Hus och Uppsalahem skapar nya studentbostäder

Akademiska Hus och Uppsalahem har gemensamt arbetat med att skapa möjligheter för nya studentbostäder på Blåsenhusområdet i Uppsala. Samarbetet har mynnat ut i att 235 nya studentbostäder börjar byggas i oktober, med planerad inflyttning under våren 2014.

Akademiska Hus tecknar nu avtal med Uppsalahem om försäljningen av mark. Det aktuella området som Uppsalahem köper ligger i den södra delen av Blåsenhus längs Artillerigatan. På platsen finns idag en större parkeringsplats, men genom den nya detaljplanen som vann laga kraft i maj 2012 kan där nu byggas bostäder.

Bristen på studentbostäder i Uppsala har diskuterats mycket den senaste tiden och att det är en viktig fråga för studenter råder det inga tvivel om. Även stadens två universitet ser bristen som ett stort problem.

– Att det finns bostäder för våra studenter är avgörande för hur attraktivt Uppsala kommer att vara som lärdomsstad i framtiden. Det är därför glädjande att se ett utvecklat samarbete mellan Akademiska Hus och Uppsalahem för att finna nya lösningar på problemet, säger Ann Fust, Universitetsdirektör vid Uppsala universitet.

För att lösa bristen på studentbostäder har Akademiska Hus tidigare avstått byggrätter intill Ekonomikum och vid Artillerifältet i Uppsala. Tillsammans med försäljningen av mark i Blåsenhusområdet kan satsningarna resultera i att mer än 800 nya bostäder för studenter byggs.

– Nya studentbostäder i Blåsenhus underlättar inte bara bostadssituationen för studenter i Uppsala utan förstärker också området som ett attraktivt campus för Uppsala universitet, sägerHans Antonsson, regiondirektör för Akademiska Hus Uppsala.

Uppsalahem arbetar aktivt och målinriktat med att skapa nya bostäder för både unga och studenter. 
– Uppsala växer och stadens unga och studenter behöver bostäder. Att vi nu bygger 235 bostäder är en bra början och vi planerar för betydligt fler studentbostäder framöver, säger Mikael Rådegård, VD för Uppsalahem.

Det första spadtaget för studentbostäderna tas den 24 oktober. Första inflyttning planeras till våren 2014.


För mer information:
Hans Antonsson, regiondirektör Akademiska Hus Uppsala
Tel: 018-68 32 17
E-post: hans.antonsson@akademiskahus.se

Malin Ferm, pressansvarig Akademiska Hus
Tel: 0706-16 24 18
E-post: malin.ferm@akademiskahus.se

Mikael Rådegård, vd Uppsalahem
Tel: 018-727 34 01
E-post: mikael.radegard@uppsalahem.se

Linda Ryttlefors, kommunikationschef Uppsalahem
Tel: 0730-48 89 59
E-post: linda.ryttlefors@uppsalahem.se


Ämnen

Kategorier

Regioner


Om Akademiska Hus
Miljöer för högre utbildning, forskning och innovation. Det är vad vi håller på med. Genom att fokusera på den akademiska världen har vi samlat erfarenheter som blir till stor nytta för våra kunder över hela landet när vi tillsammans bygger Kunskapssverige. Ett fastighetsvärde på 52 miljarder och en omsättning på fem gör oss till landets andra största fastighetsbolag. Efterfrågan på kunskapsmiljöer ökar stadigt, och med en projektportfölj på 23 miljarder går vi en minst sagt spännande framtid till mötes. Läs gärna mer på akademiskahus.se

Om Uppsalahem
Uppsalahem är Uppsalas ledande bostadsbolag med 15 600 bostäder (inklusive Studentstaden) runt om i Uppsala. Totalt har nästan 30 000 Uppsalabor sin bostad hos Uppsalahem i områden som Luthagen, Sävja, Kvarngärdet, Kåbo och Gottsunda. Uppsalahem har cirka 260 anställda och omsätter närmare en miljard kronor.

Kontakter

Malin Ferm

Malin Ferm

Presskontakt Presschef
Prata med våra experter

Prata med våra experter

Presskontakt
Cecilia Wide

Cecilia Wide

Presskontakt Kommunikationsdirektör

Relaterat innehåll

Om Akademiska Hus

Som ett av Sveriges största fastighetsbolag möter vi våra kunder och partners där de är. I utveckling och förvaltning av effektiva och attraktiva kunskapsmiljöer, genom tjänster och produkter som förenklar för studenter och forskare, och i skapandet av hållbara campus som en tillgång för hela samhället. Idag har vi ett fastighetsvärde på 116,2 miljarder och en årsomsättning på cirka 7,2 miljarder, och för att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 13,7 miljarder. Genom erfarenhet och innovation skapar vi förutsättningar för framgångsrik forskning och utbildning. Tillsammans lyfter vi Sverige som kunskapsnation. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se

Akademiska Hus
Box 483
401 27 Göteborg
Sweden