Gå direkt till innehåll
Akademiska Hus stärker Campus Umeå med ett Medicinskt Biologiskt Centrum

Pressmeddelande -

Akademiska Hus stärker Campus Umeå med ett Medicinskt Biologiskt Centrum

Akademiska Hus satsar 275 miljoner kronor i ett nytt Medicinskt Biologiskt Centrum (MBC) vid Umeå universitet som skapas genom en till- och ombyggnad av det befintliga Biologihuset. De nya lokalerna gör det möjligt för den medicinska fakulteten att samlokalisera sin verksamhet och samla den medicinska spetsforskningen under ett och samma tak.

Ett lyft som heter duga planeras för Campus Umeås äldsta byggnad från 1961 – Biologihuset. Fokus ligger på att skapa en attraktiv forskningsmiljö som kommer att samla experimentell forskning från olika vetenskapliga discipliner inom medicinska fakulteten till ett Medicinskt Biologiskt Centrum (MBC). Den gemensamma målbilden för Umeå universitet och Akademiska Hus är ett myllrande hus som präglas av kreativitet, hållbarhet och gränsöverskridande forskning och utbildning som långsiktigt stärker Umeå som universitetsstad.

– Uppbyggnaden av MBC innebär en kraftfull satsning på experimentell och translationell medicinsk forskning. Genom att skapa en interaktiv miljö för både forskning och utbildning ges attraktiva förutsättningar för en internationellt konkurrenskraftig verksamhet, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.

Ombyggnationen innebär en totalrenovering av den över 10 000 kvadratmeter stora byggnaden som ska resultera i en ökad flexibilitet och modernare undervisningsmiljöer, laboratorier och studieplatser. Inom ramen för projektet ingår även en tillbyggnad på cirka 1 850 kvadratmeter som bland annat ska rymma kontor, lärosalar och en så kallad multisal. Befintliga system så som ventilation, belysning och el kommer att bytas ut i sin helhet och ambitionen är att huset ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

– Vi på Akademiska Hus är mycket stolta över att kunna stärka både universitetet och universitetsstaden med ett Medicinskt Biologiskt Centrum. Den medicinska fakultetens forskning vid Umeå universitet är en viktig hörnsten för universitetet. MBC får ett strategiskt läge nära sjukhuset och det tekniskt- naturvetenskapliga blocket med de bästa förutsättningarna för gränsöverskridande forskning, säger David Carlsson, regiondirektör för Akademiska Hus region Norr.

Om- och tillbyggnationen för ett MBC är ett led i arbetet med att förverkliga den nyligen beslutade campusplanen, där vägen för hur universitets fysiska miljö ska utvecklas framöver pekas ut och flera kommande byggprojekt ingår. Byggstarten för MBC är planerad till våren 2016 och inflyttning är beräknad till våren 2018.


För mer information:
David Carlsson, regiondirektör Akademiska Hus Region Norr 
Tel: 0706-46 31 19
E-post: david.carlsson@akademiskahus.se

Malin Ferm, pressansvarig Akademiska Hus
Tel: 070-616 24 18
E-post: malin.ferm@akademiskahus.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Om Akademiska Hus
Vi är ett av landets största fastighetsbolag och med fokus på universitet och högskolor bygger och förvaltar vi hållbara kunskapsmiljöer för hela människan. Vår långa erfarenhet och fokus på trender i den akademiska världen gör att vi kan bygga både innovativt och långsiktigt. Idag har vi ett fastighetsvärde på 64,8 miljarder kronor och en årsomsättning på 5,7 miljarder kronor. För att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 19 miljarder kronor. Så bidrar vi till ett klokare Sverige. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se

Presskontakt

Malin Ferm

Malin Ferm

Presskontakt Presschef
Prata med våra experter

Prata med våra experter

Presskontakt
Cecilia Wide

Cecilia Wide

Presskontakt Kommunikationsdirektör

Relaterat material

Relaterade nyheter

Om Akademiska Hus

Som ett av Sveriges största fastighetsbolag möter vi våra kunder och partners där de är. I utveckling och förvaltning av effektiva och attraktiva kunskapsmiljöer, genom tjänster och produkter som förenklar för studenter och forskare, och i skapandet av hållbara campus som en tillgång för hela samhället. Idag har vi ett fastighetsvärde på 107,3 miljarder och en omsättning på 4,9 miljarder, och för att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 16,3 miljarder. Genom erfarenhet och innovation skapar vi förutsättningar för framgångsrik forskning och utbildning. Tillsammans lyfter vi Sverige som kunskapsnation. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se

Akademiska Hus
Box 483
401 27 Göteborg