Gå direkt till innehåll
Akademiska Hus utvecklar ett nytt Paradis i Lund

Pressmeddelande -

Akademiska Hus utvecklar ett nytt Paradis i Lund

Just nu pågår ett arbete med att utveckla och förbättra lokalerna för de samhällsvetenskapliga institutionerna vid Lunds universitet. Samtidigt vill universitetet samla universitetsledningens och administrationens lokaler till ett och samma område. De ändrade behoven förutsätter att kvarteret Paradis i centrala Lund byggs ut.

Kvarteret Paradis befinner sig i början av det så kallade Kunskapsstråket i Lund, som bildas av de akademiska miljöerna och forskningsinriktat företagande från Lundagård till det framtida ESS. Lunds universitet har sedan en tid tillbaka varit i behov av att utveckla lokalanvändandet i kvarteret. Ett arbete med att se över hur kvarteret kan disponeras och länkas samman med universitetet och staden i övrigt har därför inletts.

För att tillvarata befintliga värden samt inventera möjligheterna till en utveckling och vidare utbyggnad av kvarteret Paradis har ett parallellt skissuppdrag genomförts. Fastighetsägarna Akademiska Hus och Statens fastighetsverk har bjudit in tre arkitektkontor. Slutresultatet är ett planeringsunderlag som Lunds kommun, universitetet och fastighetsägarna är överens om och som kan användas i kommande planprogram och detaljplaneförändringar för kvarteret.

De företag som deltagit i det parallella skissuppdraget är: Arkitektfirman C.F. Möller, Århus och Juul & Frost arkitekter, Köpenhamn samt Gunilla Svensson Arkitekter, Lund.

– Vi i bedömningsgruppen har gett arkitekterna uppdraget att inventera möjligheterna till utveckling och vidare utbyggnad av kvarteret Paradis. En utgångspunkt i arbetet har varit att samtidigt värna om befintliga kvaliteter i kvarteret och kopplingen till staden och universitetet i övrigt, säger Unni Sollbe, regiondirektör på Akademiska Hus Syd.

Bedömningsgruppens slutsats är att Juul & Frosts förslag är det som har de största kvaliteterna när det gäller den arkitektoniska utvecklingen av kvarteret och sammanlänkningen med den omgivande staden. Gruppen anser att Juul & Frost intar ett skonsamt förhållningssätt gentemot den befintliga miljön och de värden som finns i en kontinuerligt framväxt miljö samtidigt som kontorets förslag är nyskapande med möjligheter att tillföra ny dynamik till det gamla lasarettsområdet.

Förslaget kommer nu att utvecklas vidare för att möta de synpunkter som framkommit i bedömningsarbetet och därefter i det planarbete som kommer att ta vid tillsammans med Lunds kommun. Byggstart beräknas kunna ske om tre till fyra år.


För mer information och bilder:
Unni Sollbe, regiondirektör Akademiska Hus Syd
Tel: 0703-26 13 20
E-post: unni.sollbe@akademiskahus.se

Malin Ferm, pressansvarig Akademiska Hus
Tel: 0706-16 24 18
E-post: malin.ferm@akademiskahus.se

Ämnen

Kategorier


Om Akademiska Hus
Miljöer för högre utbildning, forskning och innovation. Det är vad vi håller på med. Inget annat. Genom att helt fokusera på den akademiska världen har vi samlat erfarenheter som blir till stor nytta för våra kunder över hela landet när vi tillsammans bygger Kunskapssverige. Ett fastighetsvärde på nära 50 miljarder och en omsättning på fem gör oss till landets andra största fastighetsbolag. Efterfrågan på kunskapsmiljöer ökar stadigt, och med en projektportfölj på över femton miljarder går vi en minst sagt spännande framtid till mötes. Läs gärna mer på akademiskahus.se

Kontakter

Malin Ferm

Malin Ferm

Presskontakt Presschef
Prata med våra experter

Prata med våra experter

Presskontakt
Cecilia Wide

Cecilia Wide

Presskontakt Kommunikationsdirektör

Relaterat innehåll

Om Akademiska Hus

Som ett av Sveriges största fastighetsbolag möter vi våra kunder och partners där de är. I utveckling och förvaltning av effektiva och attraktiva kunskapsmiljöer, genom tjänster och produkter som förenklar för studenter och forskare, och i skapandet av hållbara campus som en tillgång för hela samhället. Idag har vi ett fastighetsvärde på 116,3 miljarder och en årsomsättning på 7,5 miljarder, och för att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 11,9 miljarder. Genom erfarenhet och innovation skapar vi förutsättningar för framgångsrik forskning och utbildning. Tillsammans lyfter vi Sverige som kunskapsnation. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se 

Akademiska Hus
Box 483
401 27 Göteborg
Sweden