Gå direkt till innehåll
Byggstart för nya LUX vid Lunds universitet

Pressmeddelande -

Byggstart för nya LUX vid Lunds universitet

Idag tog Akademiska Hus och Lunds universitet det första spadtaget för LUX som tillsammans med SOL (Språk- och litteraturcentrum) för samman alla humanistiska och teologiska institutionerna till en enhet mitt i det framväxande Kunskapsstråket. LUX och SOL blir en viktig mötesplats för studenter, lärare och forskare inom HT-fakulteterna som för första gången kan samla sin verksamhet på en och samma plats.

De tidigare naturvetenskapliga byggnaderna Zoologen och Zoofysiologen förvandlas nu till en efterlängtad samlingspunkt kallad LUX för humaniora och teologi. HT-fakulteterna binds därmed ihop då alla verksamhetsdelar ryms i det nya komplexet LUX och det intilliggande SOL. Tillsammans bildar de ett gemensamt HT-centrum som kommer att spela en viktig roll i Kunskapsstråket.

Idag drog bygget igång och på plats för att ta det första spadtaget fanns Lynn Åkesson, dekan för humaniora och teologi vid Lunds universitet, Unni Sollbe, regiondirektör för Akademiska Hus Syd och Hannah-Maria Skoglund, ordförande för humanistiska och teologiska studentkåren.

– Detta är en stor dag för humaniora och teologi. Äntligen kommer vi att kunna samla våra fakulteter i SOL och LUX till ett gemensamt HT-centrum, säger Lynn Åkesson.

– Vi studenter är förväntansfulla över vad LUX kan komma att betyda för tvärvetenskap genom de möten som kommer att möjliggöras i vårt nya gemensamma campus, säger Hannah-Maria Skoglund.

Målsättningen för LUX är att utveckla en fakultetsöverskridande forsknings- och utbildningsmiljö som på sikt skapar ett nytt vetenskapligt landskap. När Akademiska Hus satsar cirka 400 miljoner kronor i om- och tillbyggnaden av lokalerna ligger fokus på stimulerande studiemiljöer, hörsalar, bibliotek och café. Stor vikt läggs också vid att skapa effektiva arbetsplatser, öppna ytor, tydliga entréer och naturliga mötesplatser. Byggnaden ska certifieras enligt det svenska miljöklassningssystemet Miljöbyggnad och utrustas med energismarta tekniklösningar.

 – LUX kommer att förstärka den strategiskt viktigaste noden på nedre delen av Sölvegatan och Kunskapsstråket. Det är glädjande att vi kan erbjuda vår kund möjlighet att utvecklas i bästa läge, säger Unni Sollbe, regiondirektör för Akademiska Hus Syd.

Totalt omfattar LUX7 000 kvadratmeter nybyggnation samtidigt som de befintliga byggnaderna på11 000 kvadratmeter förnyas helt. Inflyttning beräknas kunna ske sommaren 2014.

Läs mer om flytten till LUX här: http://projekt.ht.lu.se/ht-flytt/

För mer information:
Unni Sollbe, regiondirektör Akademiska Hus Syd
Tel: 0703-26 13 20
E-post: unni.sollbe@akademiskahus.se

Charlotte Tornbjer, projektkoordinator, Lunds universitet
Tel: 046-222 79 63
E-post: charlotte.tornbjer@hist.lu.se

Lynn Åkesson, dekan vid humaniora och teologi, Lunds universitet
Tel: 046-222 41 29
E-post: lynn.akesson@kultur.lu.se

Malin Ferm, pressansvarig Akademiska Hus
Tel: 0706-16 24 18
E-post: malin.ferm@akademiskahus.se

Ämnen

Taggar


Om Akademiska Hus
Miljöer för högre utbildning, forskning och innovation. Det är vad vi håller på med. Genom att fokusera på den akademiska världen har vi samlat erfarenheter som blir till stor nytta för våra kunder över hela landet när vi tillsammans bygger Kunskapssverige. Ett fastighetsvärde på 52 miljarder och en omsättning på fem gör oss till landets andra största fastighetsbolag. Efterfrågan på kunskapsmiljöer ökar stadigt, och med en projektportfölj på drygt 22 miljarder går vi en minst sagt spännande framtid till mötes. Läs gärna mer på akademiskahus.se

Om Lunds universitet
Lunds universitet strävar efter att vara ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor. Universitetet rankas som ett av världens hundra bästa. Vi tar oss an komplexa problem och globala utmaningar och verkar för att kunskapen och innovationerna kommer samhället tillgodo. Vi utbildar och forskar inom teknik, naturvetenskap, juridik, samhällsvetenskap, ekonomi, medicin, humaniora, teologi, konst, musik och teater. Våra 47 000 studenter och 6 800 anställda verkar i Lund, Helsingborg och Malmö. Omsättningen är cirka 6,5 miljarder, varav två tredjedelar inom forskning, en tredjedel inom utbildning.

Presskontakt

Malin Ferm

Malin Ferm

Presskontakt Presschef
Prata med våra experter

Prata med våra experter

Presskontakt
Cecilia Wide

Cecilia Wide

Presskontakt Kommunikationsdirektör

Relaterat material

Relaterade nyheter