Gå direkt till innehåll
Byggstart för Veterinär- och husdjurscentrum vid SLU i Uppsala

Pressmeddelande -

Byggstart för Veterinär- och husdjurscentrum vid SLU i Uppsala

SLU ansvarar för landets forskning och högre utbildning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap. En av SLU:s större utmaningar är att långsiktigt förvalta befintlig kunskap samtidigt som kompetens och kapacitet för att angripa nya frågeställningar ska finnas tillgängliga med kort varsel.
- Lyckad forskning slutar med att ny kunskap tillförs samhället. VHC innebär att samhället får ännu bättre utväxling på de forsknings- och utbildningsinsatser SLU utför, säger Lisa Sennerby Forsse.

Att skapa en byggnad där djursjukvård, forskning och utbildning kan pågå samtidigt innebär en komplexitet som ställer stora krav på problemlösningsförmåga.
- VHC är det största byggprojekt Akademiska Hus genomfört både beträffande yta och investeringskostnad. Utan en bra dialog och ett gott samarbete med den blivande hyresgästen vore ett sådant här projekt ogenomförbart, säger Hans Antonsson, regiondirektör på Akademiska Hus.

VHC medför att större delen av de cirka 500 anställda vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH-fakulteten) kan flytta från flera separata lokaler i Uppsala till gemensamma faciliteter. I och med flytten minskar avstånden mellan forskare, lärare och studenter väsentligt.
- VH-fakulteten studerar framförallt husdjurens liv och hälsa. De nya faciliteterna är centrala för att vi ska nå vår vision om ett hållbart nyttjande av djur, säger Kerstin Svennersten Sjaunja, dekanus på VH-fakulteten.

Det nya universitetsdjursjukhuset (UDS) i VHC klarar höga patientflöden och kommer att erbjuda kvalificerad vård till djurägare och patienter dygnet runt, året om. På UDS finns all sjukvård för hund, katt, övriga smådjur och häst under samma tak. I UDS ingår även en klinik för bilddiagnostik, en avdelning för klinisk kemi samt en ambulatorisk klinik. Närheten mellan akademi och djursjukhus i VHC borgar för att senaste forskningsrön snabbt omsätts i praktiken samt att SLU:s veterinärstudenter får en högkvalitativ klinisk utbildning.

Totalt uppgår investeringen i VHC till 1,4 miljarder kronor. Löper projektet enligt plan finns all verksamhet på plats under 2014. VHC är en av fyra större byggnationer som genomförs för SLU:s räkning under de närmsta åren. De övriga tre är Mark-Vatten-Miljöcentrum och BioCentrum, som utvecklas i nära samarbete med Akademiska Hus, samt Lövsta forskningscentrum för lantbrukets djur. De sammanlagda investeringarna för dessa fyra projekt uppgår till drygt 2,5 miljarder kronor.


För mer information:

Hans Antonsson, regiondirektör, Akademiska Hus Uppsala
Mobil: 0703-26 92 08
Telefon: 018-68 32 17
E-mail: hans.antonsson@akademiskahus.se

Kerstin Svennersten Sjaunja, dekanus, fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Mobil: 0705-90 98 04
Telefon: 018-67 20 03
E-mail: dekanus.vh@adm.slu.se

Ämnen

Kategorier


Om Akademiska Hus
Miljöer för högre utbildning, forskning och innovation. Det är vad vi håller på med. Inget annat. Genom att helt fokusera på den akademiska världen har vi samlat erfarenheter som blir till stor nytta för våra kunder över hela landet när vi tillsammans bygger Kunskapssverige. Ett fastighetsvärde på nära 50 miljarder och en omsättning på fem gör oss till landets andra största fastighetsbolag. Efterfrågan på kunskapsmiljöer ökar stadigt, och med en projektportfölj på över femton miljarder går vi en minst sagt spännande framtid till mötes. Läs gärna mer på akademiskahus.se

Kontakter

Malin Ferm

Malin Ferm

Presskontakt Presschef
Prata med våra experter

Prata med våra experter

Presskontakt
Cecilia Wide

Cecilia Wide

Presskontakt Kommunikationsdirektör

Relaterat innehåll

Om Akademiska Hus

Som ett av Sveriges största fastighetsbolag möter vi våra kunder och partners där de är. I utveckling och förvaltning av effektiva och attraktiva kunskapsmiljöer, genom tjänster och produkter som förenklar för studenter och forskare, och i skapandet av hållbara campus som en tillgång för hela samhället. Idag har vi ett fastighetsvärde på 116 miljarder och en årsomsättning på 7,6 miljarder, och för att möta efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 9,3 miljarder. Genom erfarenhet och innovation skapar vi förutsättningar för framgångsrik forskning och utbildning. Tillsammans lyfter vi Sverige som kunskapsnation. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se

Akademiska Hus
Box 483
401 27 Göteborg
Sweden