Gå direkt till innehåll
​Invigning av Samhällsbyggnadshuset på Chalmers

Pressmeddelande -

​Invigning av Samhällsbyggnadshuset på Chalmers

Det omfattande ombyggnadsprojektet av Arkitekturhuset och Väg och Vatten 1-byggnaden till nya Samhällsbyggnadshuset på Chalmers campus Johanneberg är nu färdigställt. Idag invigdes byggnaden och verksamheten är i full gång.

Projekt Samhällsbyggnad som inleddes januari 2016 har inneburit en omfattande ombyggnad av Arkitekturhuset och kurshuset Väg och Vatten 1. Chalmers vision för verksamheten är att samverkan och integration ska prägla framtidens lärande och forskning inom Chalmers Samhällsbyggnad, där institutionerna Arkitektur och Bygg & Miljö ingår.

– Samhällets utmaningar blir alltmer komplexa och kräver att djup ämneskunskap kombineras med flervetenskapliga angreppssätt. Inom samhällsbyggnadsområdet innebär det att vi måste arbeta med en helhet från konstnärlig gestaltning till förmåga att designa flöden av material, energi och människor och att genomföra komplexa byggprojekt inom budget. Vår utbildning och forskning kräver därför ett ökat samarbete mellan olika vetenskapsområden såväl som med andra aktörer. Förvandlingen av A-huset och V-huset till Samhällsbyggnadshuset ger oss förutsättningar för spännande möten och ökad samverkan, säger Stefan Bengtsson rektor Chalmers.

Ombyggnadsprojektets mål har varit att bidra till fler kreativa och stimulerande pedagogiska miljöer. De nya lokalerna ska ge goda förutsättningar för möten mellan forskare och studenter från de olika institutionerna bland annat genom att stråk och mötesplatser har skapats i hela kvarteret.

– Målet för projektet var att skapa nya samverkansmiljöer för verksamheterna i byggnaderna. Detta innebär bland annat nytt centralt placerat café och en unik biblioteks- och studiemiljö, tillsammans med moderna arbetsplatser, mötesplatser och utbildnings- och studentmiljöer. Fokus har också varit att skapa en hållbar byggnad ur alla perspektiv säger Niclas Arfvidsson vd Chalmersfastigheter.

Totalt investerade Akademiska Hus på uppdrag av Chalmersfastigheter och Chalmers cirka 360 miljoner kronor i ombyggnadsprojektet. Samhällsbyggnadshuset har certifierats enligt Miljöbyggnad Silver vilket var en stor teknisk utmaning beroende på byggnadernas ålder.

– Samarbetet med Chalmers, Chalmersfastigheter, Veidekke och White har varit framgångsrikt. Det har funnits ett mycket starkt engagemang i projektet sedan start, inte minst beroende på att många inblandade själva har studerat här. Resultatet är en öppen och attraktiv kunskapsmiljö, väl anpassad till Chalmers verksamhet, säger Birgitta van Dalen marknadsområdesdirektör Akademiska Hus.

För ytterligare information:

Birgitta van Dalen, marknadsområdesdirektör Akademiska Hus
Tel: 0702-59 24 53
E-post: birgitta.van.dalen@akademiskahus.se

Nicklas Arfvidsson, vd Chalmersfastigheter
Tel: 031-772 62 02
E-post: nicklas.arfvidsson@chalmersfastigheter.se

Kortfakta

Byggstart: Januari 2016
Färdigställande: Augusti 2017
Hyresgäst: Chalmers tekniska högskola
Verksamhet: Undervisning och forskning
Entreprenör: Veidekke
Byggherre: Akademiska Hus och Chalmersfastigheter
Arkitekt, projektering: White
Arkitekt, program: Inobi, KUB arkitekter och Case Studio
Ursprunglig arkitekt: Helge Zimdal
Certifiering: Miljöbyggnad Silver

Om Chalmersfastigheter

Chalmersfastigheter driver utveckling av hållbara och attraktiva campus på Chalmers – tillsammans med och för Chalmers Tekniska Högskola. Vårt mål är att göra Chalmers, och deras campus, till världsledande med så litet avtryck som möjligt i ekologi och ekonomi samtidigt som vi maximerar välbefinnande och sociala värden. Eller ännu enklare – vårt mål är att Chalmers ska vara en hållbar mötesplats med global attraktionskraft. Följ oss i vårt arbete på chalmersfastigheter.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om Akademiska Hus

Vi är ett av landets största fastighetsbolag och med fokus på universitet och högskolor bygger och förvaltar vi hållbara kunskapsmiljöer för hela människan. Vår långa erfarenhet och fokus på trender i den akademiska världen gör att vi kan bygga både innovativt och långsiktigt. Idag har vi ett fastighetsvärde på 76 miljarder och en omsättning på 5,7 miljarder, och för att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 17 miljarder. Så bidrar vi till ett klokare Sverige. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se.

Presskontakt

Malin Ferm

Malin Ferm

Presskontakt Presschef
Prata med våra experter

Prata med våra experter

Presskontakt
Cecilia Wide

Cecilia Wide

Presskontakt Kommunikationsdirektör

Om Akademiska Hus

Som ett av Sveriges största fastighetsbolag möter vi våra kunder och partners där de är. I utveckling och förvaltning av effektiva och attraktiva kunskapsmiljöer, genom tjänster och produkter som förenklar för studenter och forskare, och i skapandet av hållbara campus som en tillgång för hela samhället. Idag har vi ett fastighetsvärde på 116,5 miljarder och en omsättning på 6,7 miljarder, och för att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 14,1 miljarder. Genom erfarenhet och innovation skapar vi förutsättningar för framgångsrik forskning och utbildning. Tillsammans lyfter vi Sverige som kunskapsnation. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se

Akademiska Hus
Box 483
401 27 Göteborg