Gå direkt till innehåll
Landmärke för life science vid Norra stationsområdet i Solna invigningsklart

Pressmeddelande -

Landmärke för life science vid Norra stationsområdet i Solna invigningsklart

Idag, onsdagen den 19 maj, invigs Karolinska Institutet Science Park. De spektakulära och ovala sjuvåningshusen i Karolinska Institutets campusområde i Solna ger den expansiva forskningsparken ett landmärke med internationell lyskraft.

– Här finns alla möjligheter för nystartade och mer mogna företag att dra nytta av närheten till den världsledande forskningen. Invigningen är en milstolpe i utvecklingen av Sveriges ledande life science-kluster, säger Märit Johansson, VD för Karolinska Institutet Science Park AB. Det är svårt att hitta motsvarande dynamiska omgivningar för att underlätta och förverkliga kommersialiseringen av akademiska forskningsidéer.

På Karolinska Institutet Science Park finns alla delar som behövs för att nå visionen för Norra stationsområdet som ett ledande life science-kluster. Vetenskapen finns representerad genom Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet. Universitetens gemensamma samverkansprojekt Science for Life Laboratory har redan fått en flygande start i ett av de nya husen. I närheten finns också snart Nya Karolinska Sjukhuset, sida vid sida med näringslivet som bland annat representeras av Swedish Orphan Biovitrum. Det är ett ledande specialistläkemedelsföretag, fokuserat på behandling av sällsynta sjukdomar, som redan är etablerat i de nya husen.

Ansvaret att förverkliga de flexibla lokalerna har vilat på fastighetsbolaget Akademiska Hus som är expert på att bygga kunskapsmiljöer.

– Husen är extremt moderna. Utländska besökare intygar att vi byggt framtidens laboratorium, säger Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus Stockholm. I elitlaboratoriet Karolinska Institutet Science Park har utmaningen varit att bygga flexibelt eftersom forskningen är mycket föränderlig. Där ska de modernaste och senaste maskinerna och utrustningen användas och testas. Därför måste byggnaderna smidigt kunna förändras efter hyresgästens behov.

Karolinska Institutet Science Park ligger vid infarten Tomteboda på Campus Solna. Den består i dagsläget av två sjuvåningshus, Alfa och Beta, samt en sammankopplande byggnad, Delta. Ytterligare en huskropp, Gamma, ska byggas. Sammanlagd lokalyta är cirka 25 000 kvadratmeter.


För mer information:
Märit Johansson, VD Karolinska Institutet Science Park AB, 0708-72 35 32
Sten Wetterblad, regiondirektör, Akademiska Hus Stockholm AB, 070-209 13 49
Fredrik Sterky, Science for Life Laboratory, 070-326 29 11

Ämnen

Kategorier


Om Akademiska Hus
Miljöer för högre utbildning, forskning och innovation. Det är vad vi håller på med. Inget annat. Genom att helt fokusera på den akademiska världen har vi samlat erfarenheter som blir till stor nytta för våra kunder över hela landet när vi tillsammans bygger Kunskapssverige. Ett fastighetsvärde på nära 50 miljarder och en omsättning på fem gör oss till landets andra största fastighetsbolag. Efterfrågan på kunskapsmiljöer ökar stadigt, och med en projektportfölj på över femton miljarder går vi en minst sagt spännande framtid till mötes. Läs gärna mer på akademiskahus.se

Kontakter

Malin Ferm

Malin Ferm

Presskontakt Presschef
Prata med våra experter

Prata med våra experter

Presskontakt
Cecilia Wide

Cecilia Wide

Presskontakt Kommunikationsdirektör

Relaterat innehåll

Om Akademiska Hus

Som ett av Sveriges största fastighetsbolag möter vi våra kunder och partners där de är. I utveckling och förvaltning av effektiva och attraktiva kunskapsmiljöer, genom tjänster och produkter som förenklar för studenter och forskare, och i skapandet av hållbara campus som en tillgång för hela samhället. Idag har vi ett fastighetsvärde på 116 miljarder och en årsomsättning på 7,6 miljarder, och för att möta efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 9,3 miljarder. Genom erfarenhet och innovation skapar vi förutsättningar för framgångsrik forskning och utbildning. Tillsammans lyfter vi Sverige som kunskapsnation. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se

Akademiska Hus
Box 483
401 27 Göteborg
Sweden