Gå direkt till innehåll
Ny arkitekturskola blir landmärke för KTH i Stockholm

Pressmeddelande -

Ny arkitekturskola blir landmärke för KTH i Stockholm

Akademiska Hus investerar drygt 400 miljoner kronor i en ny arkitekturskola på Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm. Det nya ovala fyravåningshuset blir en stimulerande och kreativ miljö mitt på campusområdet. I anslutning till den nya byggnaden kommer även entréplatsen för KTH Campus att utvecklas med sikte på att bli en självklar mötesplats för studenter, forskare och lärare.

KTH invigde sina första byggnader inom campusområdet 1917. Nittio år senare skapar nu högskolan i samarbete med Akademiska Hus en ny byggnad för KTH:s Arkitekturskola och ett nytt entréhus på tillsammans 14 300 kvm, i anslutning till den nya entréplatsen. Entréplatsen blir huvudentré för hela KTH Campus och ska utgöra en port från Stockholms stenstad och en länk till Nationalstadsparken.

– Den nya Arkitekturskolan kommer att ligga i direkt anslutning till andra verksamheter vid KTH, vilket öppnar för än större möjligheter till nya intressanta samarbeten över gränser. Något som jag tror kommer att befrämja hela KTH, säger Peter Gudmundson, rektor vid KTH.

Nya Arkitekturskolan tar plats mitt på campus
Arkitekturskolan har sedan 1970 haft sin verksamhet utanför KTH Campus. Det nya toppmoderna arkitekturhuset kommer att innehålla ateljéer, ritsalar, kontor, grupprum och datasal. Den öppna hallen i byggnadens mitt blir samlingspunkt och ett naturligt utställningsrum där arkitektstudenterna kan visa upp sin verksamhet. Högst upp får byggnaden en indragen takvåning från vilken man kan komma ut på takterrasser med utsikt ut över KTH och stenstaden i söder. Arkitekt för nya Arkitekturskolan är Tham & Videgård.

– Med den nya eleganta Arkitekturskolan fortsätter vi med stor stolthet att vidareutveckla KTH Campus som ett kreativt och levande område med många olika typer av spännande och innovativa mötesplatser, säger Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus Stockholm.

Med sin runda och samlade form kommer den nya Arkitekturskolan att framstå som relativt liten i skala. Byggnadshöjden ansluter till de omgivande byggnadernas taklistnivå. Fasaden av cortenstål är uppbyggd av ramar kring förskjutna öppningar med glaspartier. Den roströda färgen ansluter i kulör till det handslagna teglet.

Det nya arkitekturhuset kommer att förbindas med det intilliggande entréhuset som byggs om för Arkitekturskolans verksamhet och som en mötesplats för hela campusområdet. Entréhuset kommer att erbjuda en öppen miljö där besökare kan hämta information och studenterna kan få studievägledning och IT-support. Framför huset kommer en omfattande markplanering att genomföras av gator och gångvägar. Arbetet sker i samverkan med Stockholm stad.  

Det nya arkitekturhuset och nya entréhuset beräknas vara klara för inflyttning i augusti 2015.

 
För mer information:
Sten Wetterblad, regiondirektör Akademiska Hus Stockholm
Tel: 0702-09 13 49
E-post: sten.wetterblad@akademiskahus.se

Malin Ferm, pressansvarig Akademiska Hus
Tel: 070-616 24 18
E-post: malin.ferm@akademiskahus.se

Ämnen

Kategorier


Om Akademiska Hus
Miljöer för högre utbildning, forskning och innovation. Det är vad vi håller på med. Genom att fokusera på den akademiska världen har vi samlat erfarenheter som blir till stor nytta för våra kunder över hela landet när vi tillsammans bygger Kunskapssverige. Ett fastighetsvärde på 50 miljarder och en omsättning på fem gör oss till landets andra största fastighetsbolag. Efterfrågan på kunskapsmiljöer ökar stadigt, och med en projektportfölj på närmare 20 miljarder går vi en minst sagt spännande framtid till mötes. Läs gärna mer på akademiskahus.se

Kontakter

Malin Ferm

Malin Ferm

Presskontakt Presschef
Prata med våra experter

Prata med våra experter

Presskontakt
Cecilia Wide

Cecilia Wide

Presskontakt Kommunikationsdirektör

Relaterat innehåll

Om Akademiska Hus

Som ett av Sveriges största fastighetsbolag möter vi våra kunder och partners där de är. I utveckling och förvaltning av effektiva och attraktiva kunskapsmiljöer, genom tjänster och produkter som förenklar för studenter och forskare, och i skapandet av hållbara campus som en tillgång för hela samhället. Idag har vi ett fastighetsvärde på 115,4 miljarder och en årsomsättning på cirka 7,1 miljarder, och för att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 15,3 miljarder. Genom erfarenhet och innovation skapar vi förutsättningar för framgångsrik forskning och utbildning. Tillsammans lyfter vi Sverige som kunskapsnation. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se

Akademiska Hus
Box 483
401 27 Göteborg
Sweden