Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Rekordmånga nya projekt för Akademiska Hus

Trots oron på finansmarknaden har Akademiska Hus finansierat fler projekt än någonsin under 2009. Tillsammans med universitet och högskolor planeras nya lokaler för att möta framtidens forsknings- och utbildningsbehov till ett värde av 15 miljarder. Det framgår av Akademiska Hus årsredovisning för 2009.

Den stora satsningen på utbildning och forskning de senaste åren har kraftigt ökat lokalbehoven för landets universitet och högskolor. I årsredovisningen för 2009 framgår att omfattningen av nya projekt har ökat med 70 procent jämfört med föregående år.

– Kunskapssverige växer i snabb takt efter de senaste årens stora investeringar i forskning och högre utbildning. Tillsammans med våra kunder, svenska universitet och högskolor, planerar vi nya kunskapsmiljöer för 15 miljarder de närmsta åren, säger Mikael Lundström, vd och koncernchef för Akademiska Hus.

Under 2009 har den finansiella oron försvårat stora investeringar på fastighetsmarknaden. Tack vare Akademiska Hus höga kreditbetyg baserat på långsiktiga ägare och stabila kunder har detta inte påverkat möjligheterna till förmånliga lån. Akademiska Hus har därför oberoende av konjunkturen kunnat garantera en utveckling av moderna kunskapsmiljöer.

– Vår finansiella styrka är en trygghet för våra kunder och en av fördelarna med Akademiska Hus. En annan är våra stordriftsfördelar och vår stora erfarenhetsbank från utveckling av kunskapsmiljöer på över 30 orter runt om i landet. Den blir till stor nytta när vi nu ska förverkliga de här projekten tillsammans med våra kunder, säger Mikael Lundström.

Årsredovisningen presenteras i tre delar, en fullständig årsredovisning, en hållbarhetsredovisning och en enklare årsöversikt. Årsredovisningen finns att läsa och ladda ner på akademiskahus.se


För mer information:
Mikael Lundström, vd och koncernchef Akademiska Hus
Tel: 0705-14 80 28
E-post: mikael.lundstrom@akademiskahus.se

Malin Ferm, pressansvarig Akademiska Hus
Tel: 0706-16 24 18
E-post: malin.ferm@akademiskahus.se

Ämnen

Kategorier


Miljöer för högre utbildning, forskning och innovation. Det är vad vi håller på med. Inget annat. Genom att helt fokusera på den akademiska världen har vi samlat erfarenheter som blir till stor nytta för våra kunder över hela landet när vi tillsammans bygger Kunskapssverige. Ett fastighetsvärde på nära 50 miljarder och en omsättning på fem gör oss till landets andra största fastighetsbolag. Efterfrågan på kunskapsmiljöer ökar stadigt, och med en projektportfölj på över femton miljarder går vi en minst sagt spännande framtid till mötes.

Kontakter

Malin Ferm

Malin Ferm

Presskontakt Presschef
Prata med våra experter

Prata med våra experter

Presskontakt
Cecilia Wide

Cecilia Wide

Presskontakt Kommunikationsdirektör

Om Akademiska Hus

Som ett av Sveriges största fastighetsbolag möter vi våra kunder och partners där de är. I utveckling och förvaltning av effektiva och attraktiva kunskapsmiljöer, genom tjänster och produkter som förenklar för studenter och forskare, och i skapandet av hållbara campus som en tillgång för hela samhället. Idag har vi ett fastighetsvärde på 116,3 miljarder och en årsomsättning på 7,5 miljarder, och för att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 11,9 miljarder. Genom erfarenhet och innovation skapar vi förutsättningar för framgångsrik forskning och utbildning. Tillsammans lyfter vi Sverige som kunskapsnation. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se 

Akademiska Hus
Box 483
401 27 Göteborg
Sweden