Gå direkt till innehåll
Rekordstort intresse för att etablera verksamhet på Campus Solna

Pressmeddelande -

Rekordstort intresse för att etablera verksamhet på Campus Solna

Campus Solna och det närliggande Hagastaden växer och utvecklas med målet att bli ett av världens starkaste life science-kluster. En unik vakans på 45 000 m2 gör det nu möjligt för nya verksamheter med koppling till medicin och hälsa att flytta till området. Och intresset är rekordstort. 

Campus Solna är en viktig del av den framväxande Hagastaden. Området, som kommer att binda ihop Stockholm och Solna, utvecklas till en levande ny stadsdel med boende, handel, tunnelbana, kultur och parkområden. Här går även samhälle, universitet och näringsliv samman för att skapa navet i Stockholmsregionens life science-kluster med fokus på forskning och vetenskap som förbättrar människors liv och hälsa.

I samband med att Karolinska Institutet under förra året flyttade delar av sin verksamhet till
det experimentella forskningslaboratoriet Biomedicum, har en unik möjlighet uppstått för nya företag att etablera sig på området. I de vakanta lokalerna erbjuds kontors- och labbmiljöer men även centrala mötesplatser där studenter, forskare, besökare, företagare och start up-bolag kan sammanstråla för kunskapsutbyte, utveckling och innovation inom life science.

– Campus Solna befinner sig i en mycket spännande fas och som fastighetsägare märker vi en stark efterfrågan från företag som vill etablera sig på området. Det är uppenbart att vi är flera som tror på kreativa krockar och oväntade möten som drivkraft för utveckling och innovation. I campusnära miljöer ger vi det fysiska mötet en revansch, och får människor att växa och bli mer effektiva och inspirerade tillsammans, säger Magnus Huss, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus.

Flera nya avtal signerade
På ett seminarium anordnat av Stockholm Science City och Akademiska Hus finns idag drygt 70 intressenter på plats för att höra mer om etableringsmöjligheterna. Akademiska Hus har dessutom redan signerat avtal med flera företag som inom kort kommer att flytta sina verksamheter till Campus Solna. Ett av tillskotten är det globala life science-företaget Bayer som den 1 april 2019 tillträder sitt nya huvudkontor på campusområdet.

– Campus Solna passar oss och vår verksamhet mycket bra med tanke på den tydliga life science-profil som området har. Genom vår flytt vill vi stärka samverkan med olika aktörer inom forskning, utveckling, vård och health tech, säger Joseffa Moritz, kommunikationschef för Bayer Sverige.

Även det svenska biotechföretaget Affibody flyttar sin verksamhet till området samt Waters, ett av världens ledande företag inom avancerad instrumentteknik för life science, material- och livsmedelsteknik, som flyttar sitt svenska huvudkontor till Campus Solna.

- Detta är ett strategiskt initiativ som ligger helt i linje med vår ambition att etablera nära samarbeten med forskningsvärlden och våra kunder inom life science. Campus Solna med dess närhet till ett av världens ledande medicinska universitet samt ett av de modernaste sjukhusen i världen kommer att bli en utmärkt bas för vår svenska verksamhet. Vi ser fram emot att flytta till ett område med en lång historia av innovation och som ansluter till Sveriges tradition som ett av världens ledande länder inom medicinsk forskning, säger James Hallam, Waters Europachef.


För mer information:

Magnus Huss, marknadsområdesdirektör Akademiska Hus
Tel: 0706-29 13 76
E-post: magnus.huss@akademiskahus.se

Malin Ferm, presschef Akademiska Hus
Tel: 0706-16 24 18
E-post: malin.ferm@akademiskahus.se

Ämnen


Om Akademiska Hus
Vi är ett av landets största fastighetsbolag och med fokus på universitet och högskolor bygger och förvaltar vi hållbara kunskapsmiljöer för hela människan. Vår långa erfarenhet och fokus på trender i den akademiska världen gör att vi kan bygga både innovativt och långsiktigt. Idag har vi ett fastighetsvärde på 86 miljarder och en omsättning på 6,1 miljarder, och för att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 14 miljarder. Så bidrar vi till ett klokare Sverige. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se

Presskontakt

Malin Ferm

Malin Ferm

Presskontakt Presschef
Prata med våra experter

Prata med våra experter

Presskontakt
Cecilia Wide

Cecilia Wide

Presskontakt Kommunikationsdirektör

Relaterat innehåll

Om Akademiska Hus

Som ett av Sveriges största fastighetsbolag möter vi våra kunder och partners där de är. I utveckling och förvaltning av effektiva och attraktiva kunskapsmiljöer, genom tjänster och produkter som förenklar för studenter och forskare, och i skapandet av hållbara campus som en tillgång för hela samhället. Idag har vi ett fastighetsvärde på 116,8 miljarder och en årsomsättning på 6,9 miljarder, och för att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 14,2 miljarder. Genom erfarenhet och innovation skapar vi förutsättningar för framgångsrik forskning och utbildning. Tillsammans lyfter vi Sverige som kunskapsnation. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se

Akademiska Hus
Box 483
401 27 Göteborg
Sweden