1000 män från Uppsala i studie om benskörhet

Tid 12 Mars 2008 13:30 – 14:00

Plats Uppsala konsert och kongress

I fem år har 1000 män från Uppsala ingått i en världsomfattande studie om benskörhet. I år är det dags för det sista återbesöket, och i samband med det bjuds alla deltagare in till en informationsträff i Uppsala konsert och kongress den 12 mars. – Vi vill berätta om studien, vad vi hittills har kommit fram till och vad som ska hända med materialet framgent. Men framför allt vill vi tacka alla som har ställt upp och bidragit med sina resultat till studien, säger Östen Ljunggren, överläkare vid osteoporosenheten vid Akademiska sjukhuset och professor vid Uppsala universitets institution för medicinska vetenskaper. När studien startade var männen mellan 70 och 80 år gamla. Vid tre tillfällen har de undersökts, lämnat prover och fått svara på frågor. Skelettets hållfasthet mäts med en form av svag röntgen och forskarna undersöker också vilken betydelse ärftliga faktorer, hormonnivåer, motion och kost har för risken att drabbas av frakturer. Totalt ingår hittills 11 000 män från Europa, Amerika och Asien i studien. Syftet är att få fram gränsvärden för benskörhet för män, för att kunna förutsäga risken för frakturer och avgöra när det är motiverat att sätta in behandling. Tidigare har forskningen om benskörhet framför allt riktat in sig på kvinnor. – Det är på sätt och vis omvända världen jämfört med flera andra områden inom medicinen. Vad gäller kvinnor vet vi det mesta om benskörhet, vad gäller män vet vi inte lika mycket. Men nu på senare år har vi sett att fler och fler äldre män får höftfrakturer, samtidigt som antalet har planat ut bland kvinnor, säger Östen Ljunggren. Studien är den största som någonsin har gjorts på äldre män, och parallellt med uppgifterna om benskörhet får forskarna många andra fakta som ökar kunskapen om mäns hälsa. Representanter för medierna är välkomna att delta vid mötet. Dag: onsdag 12 mars 2008 Tid: kl 13.30 Plats: Uppsala konsert och kongress Mer information Östen Ljunggren Professor, överläkare vid osteoporosenheten Akademiska sjukhuset 0709-90 01 33 Karin Sandell Pressekreterare Akademiska sjukhuset 018-611 96 11 0706-22 24 21

Kontakter

Elisabeth Tysk

Presskontakt Presschef Ansvarig för medierelaterade frågor på kommunikationsavdelningen 018-611 96 11