Medicinsk etik - tema för internationell forskningskonferens 14-16 juni

Tid 14 Juni 2010 09:00 – 16 Juni 2010 17:00

Plats Uppsala Konsert och Kongress Vaksala Torg Uppsala

När är det rätt att avbryta en behandling? Är det ok att barn är försökspersoner i medicinsk forskning? Vilka patienter ska få behandling när resurserna inte räcker till? Den 14-16 juni samlas forskare från hela världen i Uppsala för att belysa medicinsk etik ur alla möjliga synvinklar. Ett 70 föredrag belyser olika aspekter av dessa centrala frågor. Den mångvetenskapliga konferensen arrangeras av Centrum för forsknings- & bioetik (CRB) vid Uppsala universitet och Cesagen vid universiteten i Cardiff och Lancaster i samarbete med Akademiska sjukhuset. Journalister hälsas välkomna! Tid och plats: 14-16 juni 2010, kl. 09.00-17.00, Uppsala Konsert och Kongress, Vaksala Torg, Uppsala. Varje morgon inleds med en kort pressträff med smakbitar ur dagens program. Läs mer

Kategorier

  • medicinsk etik
  • stamceller
  • livsuppehållande behandling

Kontakter

Elisabeth Tysk

Presskontakt Presschef Ansvarig för medierelaterade frågor på kommunikationsavdelningen 018-611 96 11