Nyhet -

Akademiska går med i nätverket Uppsala Klimatprotokoll

Den 3 juni undertecknas ett klimatprotokoll i Uppsala, en avsiktsförklaring av kommunen, företag, myndigheter och organisationer om att samarbeta för lägre klimatpåverkande utsläpp och mindre energiförbrukning. Akademiska sjukhuset och övriga i nätverket förbinder sig effektivisera sin egen energianvändning med minst 20 procent från 2007 till 2016.

– 8 000 medarbetare gör Akademiska till en av de största arbetsgivarna. Vi påverkar miljön genom val av transporter, el/värmeförbrukning, läkemedels- och kemikalieanvändning samt avfallshantering. Samarbetet är ett sätt att visa att vi strävar mot samma mål. Tillsammans kan vi åstadkomma en större förändring snabbare. Vi kan nå lägre, som klimatprotokollets slogan lyder, säger miljöchef Lars-Eric Roxin.

Hela landstinget i Uppsala län är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004 och EMAS-registrerat sedan år 2005. Detta ställer krav på att miljöarbetet bedrivs effektivt. Resultaten redovisas offentligt varje år.

Som exempel miljösatsningar det gångna året nämner Lars-Eric Roxin den nya anläggningen för lustgasrening som installerades våren 2009. Den har bidragit till att sjukhuset i dag har 25 procent lägre utsläpp av växthuspåverkande lustgas än 2006. Även arbetsmiljön har påverkats positivt.

– Landstinget har också lyckats förmå medarbetare till klokare val av transporter. Koldioxidutsläppen från tjänsteresor har minskat med tio procent sedan 2006, bland annat genom att färre tar flyget. Och vi är nära målet att nio av tio tjänstebilar ska drivas med förnyelsebara bränslen. I maj 2010 var siffran 88 procent. Sjukhuset arbetar också på att minska användningen av svårnedbrytbara läkemedel som antibiotika och sömnmedel, fortsätter Lars-Eric Roxin.

I Psykiatrins Hus, som ska stå klart 2012, görs en rad satsningar på bland annat energisnål ventilation och solfångare som gör att byggnaden kvalar in för GreenBuilding-certifiering.
Huset byggs 25 procent mer klimatsmart än normen i Sverige. GreenBuilding-systemet lanserades år 2004 av EU-kommissionen för kvalitetsmärkning av energieffektiva byggnader.

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Regioner

  • Uppsala

Kontakter

Elisabeth Tysk

Presskontakt Presschef Ansvarig för medierelaterade frågor på kommunikationsavdelningen 018-611 96 11