Nyhet -

Ny studie kartlägger varför barn brännskadas

Var tredje patient som vårdas på sjukhus för brännskada är under 15 år. Men vilka är orsakerna till allvarliga brännskador hos unga och vilka drabbas? Det ska forskare knutna till brännskadecentrum vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet utreda i en studie.

– Syftet är att öka kunskapen om orsaker till svåra brännskador som kräver sjukhusvård och vilka barn och ungdomar som drabbas. Tidigare studier har visat att antalet patienter som vårdas på sjukhus för brännskador successivt sjunker och att äldre personer är överrepresenterade. Samtidigt vet vi att mer än var tredje inneliggande patient är under 15 år, säger överläkare Fredrik Huss på brännskadecentrum.

Forskarna kommer att undersöka förekomsten av brännskador i hela landet åren 2005-2010, grundat på data i Socialstyrelsens patientskade- och dödsorsaksregister. Här finns information om ålder, kön, vårdtid, vårdande enhet, huvud- och bi-diagnoser, orsaks- och åtgärdskoder, livslängd, dödsorsaksdiagnos och tidpunkt för eventuellt dödsfall. Personnummer eller namn kommer inte göras tillgängliga för forskarna och studien är granskad av den regionala etikprövningsnämnden.

Mer information:
Du som vill veta mer om studien eller Du som ådragit dig en brännskada under perioden 2005-2011 och inte vill ingå i undersökningen, vänligen kontakta studieansvarig:
Fredrik Huss, docent och överläkare vid brännskadecentrum, Akademiska sjukhuset
E-post: fredrik.huss@akademiska.se

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • brännskada
  • briva
  • patientskaderegistret
  • dödsorsaksregistret
  • rikssjukvård

Kontakter

Elisabeth Tysk

Presskontakt Presschef Ansvarig för medierelaterade frågor på kommunikationsavdelningen 018-611 96 11

Relaterat innehåll

Avföringstransplantation prövas på brännskadade i världsunik studie på Akademiska

Svårt brännskadade som vårdas på sjukhus behöver ofta starka, breda antibiotika som förändrar tarmfloran och ökar risken att drabbas av infektioner orsakade av resistenta bakterier. I en ny studie på Akademiska sjukhuset ska sambandet mellan antibiotika, resistenta bakterier och tarmflora undersökas. Dessutom ska man för första gången utvärdera effekten av avföringstransplantation.