Skip to main content

Störningar i Region Uppsalas journalsystem

Nyhet   •   Nov 09, 2018 10:46 CET

Region Uppsala har för närvarande problem med journalsystemet Cosmic som används inom all hälso- och sjukvård, inklusive sjukhus och vårdcentraler, även privata.

Vården fortsätter att bedrivas som vanligt med hjälp av reservrutiner, men vissa planerade operationer och behandlingar kan komma att ställas in.

Allmänheten påverkas genom att det för närvarande inte går att boka tid via e-tjänsterna på 1177.se. Det går inte heller att ta del av journalanteckningar, förutom inom tandvården.

Felet i datorsystemet har hittats och håller nu på att åtgärdas.