Pressmeddelande -

35 personer TBC-testas på Akademiska

35 elever och anställda på Eriksbergsskolan i Uppsala har kallats till en första provtagning på Akademiska sjukhuset. Detta sedan en person vid skolan insjuknat i lungtuberkulos, tbc.

– De som kallats har haft nära kontakt med den som insjuknat, men hittills har ingen smitta konstaterats, alla prover har varit negativa. Om ingen av dessa personer smittats är sannolikheten mycket liten att någon annat på skolan smittats. För att vara säker på resultaten måste vi ta ytterligare ett prov vid skolstart i augusti. Man väntar alltid minst åtta veckor mellan provtagningarna på grund av inkubationstiden, säger Helene Wallstedt, avdelningschef på Lung- och allergimottagningen vid Akademiska sjukhuset.

I Sverige insjuknar drygt 600 personer i lungtuberkulos varje år, de flesta av fallen i storstadsregionerna. En viss ökning har skett de senaste åren. De flesta som insjuknat är personer som invandrat hit från andra länder men det finns också personer som smittats efter besök i länder där tbc är en mer utbredd sjukdom. Lungtuberkulos är en luftburen smitta, den sprids mellan människor när den som är sjuk hostar.

– Det är viktigt att betona att man sällan blir akut sjuk vid tbc. Cirka tio procent av dem som smittats insjuknar. De allra flesta som smittats märker aldrig av sjukdomen. De får förebyggande behandling med läkemedel och behöver inte sjukskriva sig. Man kan gå i skolan och arbeta som vanligt, säger Helene Wallstedt.

Smittade med positiva provsvar remitteras till en röntgenundersökning. Därefter får man en förebyggande läkemedelsbehandling under sex månader. Några månader efter att medicineringen avslutats röntgas man igen och om allt ser bra ut avslutas kontrollerna.  Personer som insjuknar i lungtuberkulos får en tuffare behandling, den första tiden inneliggande på sjukhus. Under ett halvår får man en kombinationsbehandling som till en början består av tre till fyra läkemedel  under två månader, därefter två läkemedel behandlingstiden ut.

Mer information:

Helene Wallstedt, avdelningschef på lung- och allergimottagningen vid Akademiska sjukhuset, 018-611 40 91

Elisabeth Tysk, presschef, 070-611 24 21

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Taggar

  • tbc
  • lungtuberkulos

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Presskontakt

Elisabeth Tysk

Presskontakt Presschef Ansvarig för medierelaterade frågor på kommunikationsavdelningen 018-611 96 11