Pressmeddelande -

Akademiska får förlängt avtal för svåra brännskador

Socialstyrelsen har beslutat att förlänga tillståndet att bedriva rikssjukvård för svåra brännskador på Akademiska sjukhuset.  Nuvarande tillstånd skulle ha löpt ut vid årsskiftet 2014-2015, men nu får sjukhuset fortsätta fram till den 30 juni 2016.

Brännskadecentrum på Akademiska sjukhuset är sedan 1 januari 2010 tillsammans med universitetssjukhuset i Linköping nationella brännskadeenheter. Till Akademiska remitteras svårt brännskadade patienter, oftast från andra sjukhus och flertalet från norra Sverige.

– Vi är väldigt glada över förlängningen. Det är positivt att vi och Linköping nu kan fortsätta utveckla vården ytterligare en tid innan det är dags att söka förnyat tillstånd. Vårt intryck är att vården fungerar väl och att det gynnar patienterna att högspecialiserad vård som denna samlas på färre platser i landet, säger Brita Winsa, chef för neurodivisionen på Akademiska sjukhuset.

– Rikssjukvårdsuppdraget är en kvalitetsstämpel för Akademiska sjukhuset. Vi ska vara stolta över att ha en verksamhet som är nationellt ledande, säger Erik Weiman, ordförande i landstingsstyrelsen (M).

Rikssjukvård infördes 2007 och innebär att en centralisering av viss högspecialiserad vård i syfte att ge högre vårdkvalitet och bättre utnyttjande av resurser. Det är rikssjukvårdsnämnden på Socialstyrelsen som beslutar vilken vård som ska bli rikssjukvård. Formellt är det sedan  landstingen som söker. De universitetssjukhus som tilldelas uppdraget har nationellt upptag av patienter. Hittills har 12 områden definierats som rikssjukvård, förutom svåra brännskador exempelvis hjärt-, lever- och lungtransplantation.

I Sverige söker närmare 30 000 personer sjukvård på grund av brännskada per år. Av dessa vårdas cirka 1 500 i sluten vård. Hos förskolebarn är skållning på varmt/hett vatten den vanligaste orsaken till skadorna. Hos äldre barn, ungdomar och vuxna är skållning och skador av öppen eld, direkt eller genom att kläder tagit eld dominerande orsak.


Mer information:

Brita Winsa, chef neurodivisionen, 018-611 37 61
Erik Weiman, landstingsråd och ordförande i landstingsstyrelsen, 018-611 60 26
Elisabeth Tysk, presschef Akademiska sjukhuset, 070-622 24 21


Relaterade länkar

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • brännskada
  • svåra brännskador
  • rikssjukvård

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Kontakter

Elisabeth Tysk

Presskontakt Presschef Ansvarig för medierelaterade frågor på kommunikationsavdelningen 018-611 96 11

Relaterat innehåll