Pressmeddelande -

Akademiska först med skonsammare operation av lungmetastaser

Som första sjukhus i Sverige har Akademiska infört en ny, mer skonsam operationsmetod vid lungmetastaser där titthålskirurgi kombineras med laser. Fördelarna är att mer av lungan kan bevaras, mindre smärta för patienten efter operationen och snabbare återhämtning.

Den nya metoden innebär att kirurgen med titthålsteknik gör ett cirka två centimeter stort hål i bröstkorgen och via detta bränner bort metastaserna med laser. Det är första gången de båda teknikerna används samtidigt i Sverige.

– Titthållstekniken med endast ett litet hål minimerar operationstraumat för patienten. Detta är viktigt om patienten behöver opereras flera gånger, på båda lungorna eller behöver cellgifter efter operationen. Lasertekniken gör att så mycket frisk lungvävnad som möjligt kan sparas, vilket också är positivt om patienten har flera metastaser eller får återfall och måste genomgå fler operationer, säger Per Landelius, thoraxkirurg på Akademiska sjukhuset.

Tidigare har patienter med metastaser i lungan opererats med så kallad öppen thoraktomi, som innebär att man gör ett 10-20 centimeter långt snitt och revbenen spjärnas isär. För att lungan ska bli lufttät och inte blöda efter ingreppet staplas metastaserna därefter bort med häftklamrar.

– Den nya operationsmetoden innebär snabbare återhämtning för patienten. Vårdtiden halveras, från 4-7 dagar till 2-3 dagar. På sikt är målsättningen att erbjuda operationen som dagkirurgi med enbart en dags vårdtid, säger Per Landelius.

Forskning har visat att operation ger en klart förbättrad överlevnad jämfört med enbart cellgiftsbehandling i de fall då metastaserna inte är allt för många, sitter så att de kan opereras och patienten klarar och orkar med en operation. Ibland kombineras operation med cellgiftbehandling. Den som haft lungmetastaser löper risk för återfall, inte bara en gång utan flera. Därför kan vissa patienter behöva genomgå upprepade operationer i båda lungorna. Med den nya metoden kan mer frisk lungvävnad bevaras eftersom metastasen mer exakt skärs ut med laser.


– Vår förhoppning är att vid behov kunna operera båda lungorna vid samma tillfälle. I dag opereras en lunga i taget vid två olika tillfällen med några veckors mellanrum för återhämtning och läkning, fortsätter Per Landelius.

I samarbete med lungkliniken utvecklar thoraxkirurgen ännu en ny metod, där man kombinerar titthålskirurgi och laser med en slags virtuellt guidad bronkoskopi för märkning av mycket små metastaser.

– En begränsning med dagens teknik är att kirurgen måste kunna se eller känna de metastaser som ska tas bort. Detta kan vara svårt, särskilt om de sitter mycket djup inne i lungan eller om de är mycket små. Ibland kan vi vid operationen inte återfinna och ta bort vissa mycket små metastaser som vi sett på skiktröntgen. Med en nyutvecklad diagnostisk teknik kan man i förväg märka ut sådana metastaser så att de blir synliga eller kännbara för kirurgen och därmed kan tas bort, avrundar Per Landelius.

Mer information:
Per Landelius, thoraxkirurg, 018-611 17 24 eller 070-611 26 69
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

FAKTA: Operation av lungmetastaser
* Har blivit allt vanligare både i Sverige och omvärlden. För 10-15 år sedan opererades enbart enstaka fall, men i dag opereras mellan 40 och 50 patienter årligen på Akademiska och drygt 300 i landet totalt.
* Oftast har patienterna haft en tjocktarms- eller ändtarmscancer som gett upphov till metastaser i lungorna.
* Andra bakomliggande orsaker till metastaser i lunga/lungor kan vara olika typer av gynekologisk cancer, njurcancer eller sarkom eller mer sällan bröstcancer, malignt melanom eller andra mer ovanliga cancerformer.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • lungmetastaser
  • titthålsteknik
  • laser
  • bronkoskopi

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Kontakter

Elisabeth Tysk

Presskontakt Presschef Ansvarig för medierelaterade frågor på kommunikationsavdelningen 018-611 96 11

Relaterat innehåll