Pressmeddelande -

Akademiska öppnar en ny enhet för hjärtsviktspatienter

Den 21 januari öppnas en ny öppenvårdsavdelning på Akademiska sjukhuset för patienter med hjärtsvikt. Genom att samla experter inom kardiologi och internmedicin ska patienterna erbjudas snabbare diagnos och vård. Tanken är att de ska slippa uppsöka akutmottagningen och inläggning på sjukhuset.

– Främsta målgruppen är patienter med försämrad hjärtsvikt som kan erbjudas behandlingar dagtid, men även patienter med nyupptäckt/misstänkt hjärtsvikt i behov av diagnos eller stabilisering. Vi kommer även att kunna justera medicineringen hos patienter efter utskrivning från slutenvården, säger Per-David Kvidal, överläkare i kardiologi på Akademiska sjukhuset och ansvarig för den nya enheten.

Förhoppningen är att hjärtsviktspatienter ska kunna erbjudas vård smidigare samtidigt som vårdavdelningar och akutmottagningen på Akademiska avlastas. Som exempel på snabbare behandling nämner han en intravenös läkemedelsbehandling som tidigare gavs under ett dygn men nu kan ges på tio timmar i dagvård.

– Genom att patienter med misstänkt hjärtsvikt, som nyligen upptäckts i primärvården, kan remitteras till oss för stabilisering och diagnostisering, slipper de bli för dåliga. Vi kan även erbjuda justering av läkemedelsbehandling i dagvård för patienter som varit inlagda på sjukhuset. Att detta sker inom en vecka efter utskrivning, har visat sig ge en bättre prognos, berättar Per-David Kvidal.

Den nya öppenvårdsenheten för hjärtsvikt kommer, förutom dagvård med fem vårdplatser måndag-fredag, att ha läkarmottagning och sviktsjuksköterskemottagning. Bemanningen av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor delas mellan kardiologen och internmedicin. Enheten kommer även att ha medicinska sekreterare som växlar mellan arbete på öppenvårdsenheten och sin hemavdelning.

– Genom att ansvaret för bemanningen delas mellan internmedicin och kardiologen får vi ett ökat erfarenhetsutbyte vilket kan bidra till utveckling av nya arbetssätt samtidigt som patienterna får tillgång till experter från båda disciplinerna, säger Per-David Kvidal.

Idén till öppenvårdsenheten växte fram under arbetet med värdebaserad vård för hjärtsvikt, där man inhämtade synpunkter från patient- och anhörigrepresentanter. Enheten kan ses som en lösning på sådant som orsakat frustration hos patienterna, bland annat att ofta behöva vänta länge på akuten även om man visste vilken behandling som behövdes och att utskrivningsprocessen ofta upplevdes otrygg. Önskemål har också framförts om snabba och tydliga kontaktvägar samt om snabba återbesök för att undvika återinläggning. Som en del av arbetet med värdebaserad vård kommer sjukhuset fortsätta mäta det värde man skapar för patienterna för att utvärdera den nya öppenvårdsenheten

Planeringen av den nya enheten har skett i nära samråd med primärvården, som varit pådrivande för att få igång verksamheten. Tanken är att läkare på vårdcentralerna ska kunna ringa enheten för konsultation och få råd om vad man kan göra själv, men även information om att man vid behov kan skicka remiss och boka in patienten på öppenvårdsenheten.

För mer information, kontakta:


Per-David Kvidal, överläkare i kardiologi, Akademiska sjukhuset,tel: 076-495 53 28,
e-post: per.kvidal@akademiska.se

Aligül Kirik, överläkare inom akutsjukvård och internmedicin. tel: 018-611 00 00 (vx),
e-post: aligul.kirik@akademiska.se

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Presskontakt

Elisabeth Tysk

Presskontakt Presschef Ansvarig för medierelaterade frågor på kommunikationsavdelningen 018-611 96 11