Pressmeddelande -

Akademiska satsar på bättre vård för överviktiga

Akademiska sjukhuset har inrättat ett nytt centrum för att förbättra vården av överviktiga. Obesitascentrum har som uppgift att öka kunskapen om fetma samt utveckla samarbetet mellan verksamheter inom landstinget och med regionen. Redan idag behandlas överviktiga på överviktsenheten och på kirurgkliniken och barnsjukhuset planerar en satsning på verksamhet för överviktiga barn. – Obesitascentrum innebär äntligen en gemensam satsning på behandling av överviktiga, säger Margareta Öhrvall, överläkare och ansvarig för centrumet. Antalet överviktiga i samhället ökar snabbt. Drygt tio procent av befolkningen är feta, det vill säga har ett body mass index (BMI) över 30, och riskerar att drabbas av svåra följdsjukdomar, till exempel diabetes, hjärtsjukdom och belastningsskador. Även bland barn ökar problemen med övervikt dramatiskt. Remisserna till Akademiska sjukhusets överviktsenhet ökar snabbt och varje år opereras 100 patienter per år för fetma med mycket goda resultat. Uppdraget för obesitascentrum är att öka kunskaperna om fetma samt att skapa förutsättningar för en god obesitasvård och för att samordna den fetmaforskning som redan finns inom Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet. Obesitascentrum har nu inlett sitt arbete genom att bilda en referensgrupp bestående av representanter för sjukhusets olika divisioner, olika yrkesgrupper, forskning och regionen. Gruppen har hittills träffats vid ett tillfälle för att planera hur arbetet ska bedrivas. En första utbildningssatsning planeras till den 4 oktober då obesitascentrum ordnar en utbildningsdag på Akademiska sjukhuset för anställda inom landstinget. Ytterligare information: Margareta Öhrvall läkare på överviktsenheten och ansvarig för obesitascentrum 018-611 71 48 Magnus Sundbom läkare, verksamhetsområde kirurgi 070-543 29 89 Anders Forslund läkare på barnsjukhuset 018- 611 58 87 Tommy Cederholm professor i klinisk nutrition, Uppsala universitet 070-397 79 53 Karin Sandell pressekreterare 018-611 96 11

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Uppsala

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Kontakter

Elisabeth Tysk

Presskontakt Presschef Ansvarig för medierelaterade frågor på kommunikationsavdelningen 018-611 96 11