Pressmeddelande -

Akademiska sjukhuset byter chefsläkare

Margareta Öhrvall tillträder som ny chefsläkare på Akademiska sjukhuset den 11 februari nästa år. Hon kommer närmast från ett uppdrag som chef för kvinno- och barndivisionen.

– Jag ser fram mot att få arbeta med patientsäkerhetsfrågor på ett övergripande plan. Det är ett område som blir allt viktigare för både Akademiska och sjukvården i stort. Det handlar förstås främst om att minska onödigt lidande för patienterna, men sjukhuset kan också göra stora ekonomiska vinster på att få ner antalet vårdskador. En god patientsäkerhet är också ett sätt för sjukhuset att utmärka sig i en allt hårdare konkurrens. Det är särskilt viktigt för ett sjukhus som Akademiska, som får in en stor del av sina intäkter genom att sälja vård utanför det egna länet, säger Margareta Öhrvall.

Margareta Öhrvall har varit chef för kvinno- och barndivisionen sedan mars 2008 och har även ingått i sjukhusledningen under samma tid. Tidigare har hon bland annat varit verksamhetschef för geriatriken och ansvarig för överviktsenheten på sjukhuset. Hon är specialistutbildad inom internmedicin och disputerade 1996.

Hon kommer att axla ansvaret för sjukhusets arbete med patientsäkerhet och anmälningar till Socialstyrelsen enligt lex Maria tillsammans med chefsläkare Bengt Sandén.

Mer information:
Margareta Öhrvall, chef kvinno- och barndivisionen, 070-611 17 41
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • Chefsläkare
  • margareta öhrvall
  • patientsäkerhet

Kontakter

Elisabeth Tysk

Presskontakt Presschef Ansvarig för medierelaterade frågor på kommunikationsavdelningen 018-611 96 11