Pressmeddelande -

Akademiska ska leda nationellt genombrottsprojekt

 Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har gett Akademiska sjukhuset i uppdrag att leda ett nationellt genombrottsprojekt som syftar till att förbättra patientflödet inom opererande verksamheter. 1,5 miljoner viks för satsningen som genomförs under 2011. Ett liknande projekt startades 2008 på Sahlgrenska universitetssjukhuset, ett andra pågår vid Norrlands universitetssjukhus.

 – Det är fantastiskt att få förtroendet att leda ett nationellt projekt som syftar till få bättre och säkrare patientflöden inom opererande verksamheter. Vi kommer att använda både genombrottsmetoden och verksamhetsfilosofin lean i projektet. Det passar mycket bra då vi har stor erfarenhet av båda dessa, speciellt lean som nu införs på hela sjukhuset, säger projektledare Marie Källman.

 Projektet kommer att fokusera på hela operationsprocessen, från beslut om operation till färdigopererad patient. I det nya så kallade ”Bra flyt-projektet” kan totalt 20 team medverka, varav tio från Akademiska sjukhuset. All utbildning kommer att ske i Uppsala där teamen samlas flera gånger under 2011.

Fakta: Genombrottsprojekt i SKL:s regi

Sedan 1998 har SKL drivit 18 genombrottsprojekt och utbildat 160 projektledare i landsting och kommuner. Hittills har projekten drivits inom följande områden: Köer/väntetider, anestesi, kvalitetsregister, VRISS (vårdrelaterade infektioner i sjukvården), demensvård, cancervård, diabetesvård, Pinocchio (Barn med normbrytande beteende), Vård i rätt tid för människor med psykisk ohälsa och Nyckelprojektet (Psykiatrisk heldygnsvård). 

Mer information om leanprocesser på Akademiska sjukhuset:

Marie Källman, verksamhetsutvecklare, 018-61130 21, 0761-333285

Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • genombrottsprojekt
  • bra flyt
  • operation
  • skl
  • patientflöde

Regioner

  • Dalarna

Kontakter

Elisabeth Tysk

Presskontakt Presschef Ansvarig för medierelaterade frågor på kommunikationsavdelningen 018-611 96 11