Pressmeddelande -

Akademiska vill behålla sjuksköterskor på akuten

25 sjuksköterskor på akuten vid Akademiska sjukhuset har sagt upp sig med hänvisning till löneläget och utebliven kompensation för en borttagen arbetstidsmodell. Idag, fredagen den 8 juli, träffades representanter för arbetsgivaren, Vårdförbundet och personalgruppen och enades om att ta fram en handlingsplan som ska vara klar till slutet av augusti.

– Vår gemensamma ambition är att hitta en lösning så att Akademiska sjukhuset kan behålla dessa sjuksköterskor som har hög kompetens och gör fantastiska insatser inom akutsjukvården, säger tf sjukhusdirektör Karin Norlén.

Handlingsplanen kommer att bestå av flera delar, dels en analys av sjuksköterskornas löneutveckling, arbetstider och andra anställningsvillkor, dels en översyn av hur deras reella kompetens kan synliggöras och värdesättas på ett tydligare sätt. Dessutom ska kontakter tas med Uppsala universitet för att undersöka möjligheter att på sikt skapa en specialistutbildning i akutsjukvård för sjuksköterskor, en utbildning som inte finns i dagsläget.

Mer information:
Karin Norlén, tf sjukhusdirektör, 070-373 92 12
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21


 

 

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • massuppsägning
  • akuten
  • sjuksköterskor akademiska

Kontakter

Elisabeth Tysk

Presskontakt Presschef Ansvarig för medierelaterade frågor på kommunikationsavdelningen 018-611 96 11