Pressmeddelande -

Belastning direkt efter höftledsoperation inte skadligt

Hur mycket och hur snabbt ska höftledsopererade patienter belasta protesen efter operationen? Flertalet ortopedkliniker i Sverige rekommenderar sedan ett tiotal år full belastning direkt efter ingreppet, men vetenskapliga belägg har saknats och i vissa länder är man fortfarande restriktiv. En ny forskningsstudie på Akademiska sjukhuset slår nu fast att snabb belastning varken påverkar protesens stabilitet eller patientens bentäthet negativt.

– Våra resultat visar att protesens stabilitet, ledskålens rörlighet och patientens bentäthet inte påverkas negativt av belastning direkt efter operation. Patienter som snabbt blir rörliga mår dessutom bättre. Det är så mycket enklare att kunna använda båda benen direkt. I exempelvis USA har man varit mer försiktig med belastning för nyopererade. Förhoppningsvis kan studien leda till att denna praxis sprider sig, säger Olof Wolf, ortoped och ansvarig för studien.

I Sverige görs närmare 15 000 höftledsprotesoperationer varje år. I Uppsala län gjordes 561 sådana operationer 2010, varav 258 på Akademiska. De vanligaste orsakerna är att höftleden slitits ut på grund av artros eller ledgångsreumatism.  Om patienten är under 65 år, har god benkvalitet och är icke rökare är det vanligast med så kallade ocementerade höftledsproteser som slås in i benet och sedan får växa fast. Metoden är en fördel om patienten senare behöver opereras om. Tidigare har patienterna rekommenderats att belasta kroppen successivt genom så kallad stegmarkering under sex till 12 veckor. Men på senare år har landets ortopedkliniker gått över till att rekommendera belastning direkt efter operation eftersom detta ansetts gynna rörligheten och förkorta vårdtiderna, som i dag är i genomsnitt tre till fem dagar.

I studien ingick yngre patienter i 50-60 årsåldern som fått en höftled utbytt mot implantat på Akademiska. Patienterna lottades in två grupper, där den ena fick belasta protesen fullt ut från start med stöd av sjukgymnastik, bassäng- och cykelträning. Den andra gruppen fick instruktioner om att under tre månader belasta det opererade benet med 15-20 kg i kombination med sjukgymnastik fokuserad på rörlighet. Noggranna mätningar med röntgen gjordes direkt efter operation, ett flertal gånger under det första året samt två respektive fem år efter operationen.

– Vi misstänkte att patienter som belastade den opererade höftleden direkt skulle tappa mindre benmassa runt protesen men så var inte fallet. Skillnaden i förlorad muskel- och fettvävnad mellan grupperna var försumbar, säger Olof Wolf.

Olof Wolfs avhandling ”Osteoarthritis of the Hip Uncemented Total Hip Arthroplasty” presenterades i november 2010 vid Uppsala universitet.


Mer information:
Olof Wolf, ortoped, 0709-728284
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • höftledsoperation
  • belastning
  • artros i höftled

Kontakter

Elisabeth Tysk

Presskontakt Presschef Ansvarig för medierelaterade frågor på kommunikationsavdelningen 018-611 96 11