Pressmeddelande -

Brandkår larmas samtidigt med ambulans vid hjärtstopp

Vid hjärtstopp i Uppsala tätort kommer ambulans och brandkår att larmas samtidigt framöver. Ambulanssjukvården i Uppsala län har startat ett projekt där räddningstjänsten i Uppsala tätort
larmas parallellt med ambulans.

– Syftet är att se om räddningstjänsten i enskilda fall kan nå patienten snabbare än ambulansen, och därmed korta tiden till hjärt-lungräddning. Även en mycket liten tidsvinst kan vara avgörande för om patienten kan räddas till livet eller inte, säger Hans Blomberg, ambulansöverläkare.

Inför projektet, som startade denna vecka, har ambulanspersonal utbildat personalen inom räddningstjänsten i hjärt-lungräddning och utrustat dem med en hjärtstartare.

Projektet ingår i en nationell studie. Tidigare försök i Sverige tyder, enligt Hans Blomberg, på potentiella tidsvinster. Men trafiksituationen och tillgången på medicinska akutresurser skiljer sig åt mellan olika städer/landsting. Därför menar han att det är viktigt att utvärderingar görs i varje region. I framtiden kan man även tänka sig andra aktörer, exempelvis polisen för liknande insatser.

Ambulanssjukvården i Uppsala län har sedan början av 1990-talet nyttjat räddningstjänsternas deltidskårer på mindre orter i länet för att korta insatstiderna vid hjärtstopp.

– Goda erfarenheter från tidigare samarbete gör att vi hoppas på detsamma med detta
nystartade projekt, säger Hans Blomberg.

Mer information:
Hans Blomberg, ambulansöverläkare, 070-684 19 12
Elisabeth Tysk, presschef Akademiska sjukhuset, 070-622 24 21


Ämnen

  • Medicinsk forskning

Taggar

  • hjärtstopp
  • hjärt-lungräddning
  • ambulanssjukvården

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Presskontakt

Elisabeth Tysk

Presskontakt Presschef Ansvarig för medierelaterade frågor på kommunikationsavdelningen 018-611 96 11

Relaterade nyheter