Pressmeddelande -

"Dags att ta ansvar för misshandlade barn"

Fysisk misshandel av små barn är temat för ett symposium på Akademiska sjukhuset torsdagen den 4 april. Det är Brottsoffermyndigheten som i samarbete med barnskyddsteamet vid Akademiska barnsjukhuset och Svenska barnläkarföreningen samlat internationella och nationella experter till en diskussion om juridiska och medicinska utmaningar.

– Vissa i vårt samhälle vill förneka att misshandel av små barn förekommer. Alla som i yrkeslivet möter barn som kan ha misshandlats har ett ansvar för att skaffa sig grundläggande kunskap om vetenskapliga fakta. Genom att följa det forskningen påvisar, kan vi komma närmare sanningen om vad barnet har utsatts för, säger Gabriel Otterman, medicinskt ledningsansvarig för barnskyddsteamet på Akademiska barnsjukhuset.

Barnskyddsteamet startade för drygt ett år sedan och verkar för att höja kompetensen inom sjukvården om fysisk misshandel och sexuella övergrepp mot barn och ungdomar. Teamets personal bistår även övriga myndigheter i utredningar inom ramen för barnahus.

I Uppsala län har antalet polisanmälda fall av barnmisshandel ökat från närmare 300 till 445 de senaste sex åren, i hela landet från närmare 4 000 till 5 500. Men mörkertalet bedöms vara stort och inte minst personal inom sjukvården kan, enligt Gabriel Otterman, bli bättre på att upptäcka och anmäla misstänkta övergrepp. De flesta av anmälningarna görs i dag av socialtjänst och skola.

– Att sprida kompetens och att diskutera erfarenheter som kan öka barns rättstrygghet är en viktig uppgift för Brottsoffermyndigheten. Ju mindre barnen är, desto mer angeläget och utmanande är det att kunna hantera deras utsatthet. Den stora uppslutningen till symposiet med över 200 deltagare visar att temat är angeläget. Blandningen av internationella och nationella experter plus den avslutande diskussionen med erfarna praktiker ger oss anledning att tro att symposiet kommer att sätta positiva spår, säger Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten.

Följande exporter/föreläsare medverkar: Sabine Maguire, lektor vid Cardiff  University School of Medicine, UK, Christopher S Greeley, professor vid University of Texas Health Science Center, Houston, USA, Staffan Janson, barnläkare och expert på socialpediatrik, tillika adjungerad professor i folkshälsovetenskap vid Karlstads universitet ochAnna Kaldal, juris doktor och biträdande föreståndare för Barnrättscentrum vid Stockholms universitet

Mer information:
Gabriel Otterman, medicinskt ledningsansvarig för barnskyddsteamet, 018-611 03 95
Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten, 070- 677 63 14
Elisabeth Tysk, presschef Akademiska sjukhuset, 070-622 24 21
Gudrun Nordborg, informationschef på Brottsoffermyndigheten, 070-340 91 05

Relaterade länkar

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • barnahus
  • brottsoffermyndigheten
  • sexuella övergrepp på barn
  • sexuella övergrepp
  • barnmisshandel
  • barnskyddsteamet

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Presskontakt

Elisabeth Tysk

Presskontakt Presschef Ansvarig för medierelaterade frågor på kommunikationsavdelningen 018-611 96 11