Pressmeddelande -

Effektivare screening ökar möjligheten att skräddarsy cancerbehandling

Akademiska sjukhuset är först i landet med en ny metod för screening av cancerläkemedel, som ökar möjligheten att skräddarsy behandling för patienter med olika cancersjukdomar. Metoden innebär att man undersöker hur känsliga eller motståndskraftiga tumörceller är för olika cancerläkemedel.

- Screeningmetoden har använts i mindre skala på Akademiska sedan 2005 men har nu uppgraderats med ny teknik och nya datorsystem. Vi kan idag utföra tester på över 80 olika cancerläkemedel parallellt, säger Rolf Larsson, överläkare och professor inom klinisk kemi och farmakologi, Akademiska sjukhuset.

Sedan den 1 februari i år har klinisk kemi och farmakologi, som ingår i Akademiska laboratoriet, utökat kapaciteten för resistenstest av cancerläkemedel. Den nya metoden innebär att man undersöker hur känsliga eller motståndskraftiga tumörceller är för olika läkemedel. Testet går att använda på tumörceller från såväl solida tumörer som blodmärg eller blod. Härmed ökar möjligheten att välja en effektiv cancerbehandling, anpassad till den enskilde patienten.

Kristin Blom, biomedicinsk analytiker, presenterade resultat från den uppgraderade analysen på en kongress arrangerad av Society for Laboratory Automation and Screening i San Diego i januari i år, vilket väckte stor uppmärksamhet.

- Vi hoppas att analysen nu kommer att användas i större omfattning, säger Kristin Blom. Genom kontinuerligt arbete med miniatyrisering och automation arbetar vi för att ständigt utöka repertoaren av testade cancerläkemedel. Målet är att bättre cancerbehandling för den enskilda patienten.

FAKTA: Akademiska Laboratoriet

* Utför drygt 6,8 miljoner analyser per år baserade på över 800 olika metoder.
* Är verksamma inom tio olika laboratoriemedicinska kunskapsområden: transfusionsmedicin, immunologi, kemi, farmakologi, genetik, bakteriologi, virologi, vårdhygien, patologi och cytologi.

Bildtext: Kristin Blom, biomedicinsk analytiker på Akademiska sjukhuset.

Mer information:
Rolf Larsson, överläkare och professor vid klinisk kemi och farmakologi, Akademiska sjukhuset, 018-611 50 98
Kristin Blom, biomedicinsk analytiker, Akademiska sjukhuset, 018-611 41 97

Relaterade länkar

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • resistenstest
  • klinisk kemi och farmakologi
  • skräddarsydd cancerbehandling
  • läkemedelsscreening

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Kontakter

Elisabeth Tysk

Presskontakt Presschef Ansvarig för medierelaterade frågor på kommunikationsavdelningen 018-611 96 11