Pressmeddelande -

Etikregler diskriminerar dödssjuka

Kärlkirurger vid Akademiska sjukhuset, Karolinska, Sahlgrenska och Södersjukhuset har nekats tillstånd från Etikprövningsnämnden att utföra en jämförande studie på patienter med brustet pulsåderbråck utan deras uttryckliga medgivande.
– Det är orimligt att forskning stoppas som syftar till att få kunskap om vilken behandlingsmetod som är effektivast och säkrast. Nuvarande praxis diskriminerar de svårast sjuka, anser Martin Björck, överläkare på Akademiska sjukhuset och professor i kärlkirurgi vid Uppsala universitet. 

 Forskarnas syfte var att jämföra två operationsmetoder vid aortaneurysm (bristning i kroppspulsåderns bukkärl), ett mycket allvarligt tillstånd som årligen orsakar mellan 700 och 1000 dödsfall i Sverige. Men kärlkirurgerna vid de fyra sjukhusen nekades tillstånd av Etikprövningsnämnden både regionalt och nationellt. I en debattartikel i Läkartidningen den 26 maj utvecklar de sin syn på beslutet.

 – Det som stötte på patrull var önskemålet att slumpmässigt dela in patienterna i två grupper utan patienternas medgivande före ingreppet. Detta eftersom patienterna ofta är chockade, smärtpåverkade och ibland vid sviktande medvetande. Även för medföljande anhöriga är det en mycket uppskakande upplevelse, säger Martin Björck.

Aortaneurysm är en av de vanligaste orsakerna till dödsfall som går att förebygga. Många patienter har inga symtom före bristningen. Om de hinner till sjukhus snabbt och får rätt diagnos kan akut operation vara livräddande. Traditionellt opereras patienterna med öppen kirurgisk metod, men en ny metod har introducerats där man använder stentgrafer, EVAR (EndoVascular Aneurysm Repair). Metoden används i hälften av alla planerade operationer i Sverige. Men studier saknas som bekräftar vilken operationsmetod som är säkrast vid en akut bristning av pulsåderbråcket.

 – Jämförande studier är nödvändiga för att utveckla klinisk praxis så att vi kan erbjuda patienterna den vetenskapligt bevisat bästa vården. Det är inte ett oetiskt förfarande, fortsätter Martin Björck som upprörs över att svenska etikregler är så mycket striktare än i övriga Europa.

 Frågan om medicinsk etik i den kliniska vardagen är också tema för en internationell konferens i Uppsala den 14-16 juni. Programmet innehåller flera aktuella och svåra etiska frågeställningar som väcks inom både vård och medicinsk forskning. En av talarna, Tom Beauchamp, Georgetown university, Washington DC, tar exempelvis upp frågan om nuvarande praxis verkligen skyddar patienternas intressen.

Mer information:

Martin Björck, överläkare på Akademiska sjukhuset och professor i kärlkirurgi vid Uppsala universitet, 018-611 46 08, 0732-294471

Elisabeth Tysk, presschef Akademiska sjukhuset, 070-622 24 21

 

 

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • etikprövningsnämnden
  • etik
  • pulsåderbråck
  • aortaneurysm

Regioner

  • Dalarna

Kontakter

Elisabeth Tysk

Presskontakt Presschef Ansvarig för medierelaterade frågor på kommunikationsavdelningen 018-611 96 11