Pressmeddelande -

Experter på barn med ätproblem samlas i Uppsala

Det är inte ovanligt att mycket för tidigt födda barn och barn med hjärt- eller mag-tarmsjukdom kan ha stora problem med att inte vilja äta. Många av barnen vill inte äta trots att de har förutsättningar för att kunna göra det. Folke Bernadotte Regionhabilitering (FBH) vid Akademiska barnsjukhuset har utvecklat en behandlingsmodell som hjälper föräldrarna att bryta den negativa cirkeln. Den 15-17 juni samlas drygt 130 delegater till en nordisk konferens i Uppsala på temat.

– De barn med ätproblem som kommer till oss är ofta mycket för tidigt födda. Många har opererats för exempelvis hjärtfel i spädbarnsåldern, vissa har en lindrig CP-skada, men är i övrigt friska. Den exakta orsaken till ätproblemen är oklar. Situationen kan bli mycket frustrerade för både föräldrarna och barnen. Genom den behandlingsmodell som utarbetats av vårt ”matlag” kan de få hjälp att vända utvecklingen, säger Gunnar Ahlsten, sektionschef för Folke Bernadotte Regionhabilitering vid Akademiska sjukhuset.

När specialistteamet ”matlaget” bildades på Folke Bernadotte Regionhabilitering i början av 1990-talet var det främst barn med oralmotoriska ätproblem och cerebral pares (CP-skada) som remitterades hit. Sedan ett tiotal år behandlas ett ökande antal barn som kan men inte vill äta.

Detta är andra gången nätverket med experter på ätstörningar av detta slag samlas till en nordisk konferens. Förra årets konferens arrangerades i Oslo.  I nätverket ingår specialister inom neonatologi, barnkirurgi, neurologi, gastroenterologi, öron-näs-halssjukdomar och hjärtsjukdomar, men även psykologer, lärare, sjuksköterskor, logopeder och dietister.
Förutom utbyte av erfarenheter syftar konferensen till att fördjupa samarbetet i Norden kring barn med ätproblem. Deltagarna kommer även att ta fram riktlinjer för omhändertagande, forskning eller andra frågor av gemensamt intresse.

Fakta: Folke Bernadotte regionhabilitering
Erbjuder individanpassad habilitering/rehabilitering för barn och ungdomar i åldrarna 0–18 år med cerebral pares, ryggmärgsbråck, ovanliga syndrom, förvärvade hjärn- och ryggmärgsskador samt neuro-muskulära sjukdomar. Många av patienterna har flerfunktionshinder.

Mer information:
Gunnar Ahlsten, sektionsschef Folke Bernadotte Regionhabilitering, 018-611 77 99 eller 0706-110484
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Taggar

  • folke bernadotte regionhabilitering
  • ätstörning
  • matvägran
  • ätproblem

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Presskontakt

Elisabeth Tysk

Presskontakt Presschef Ansvarig för medierelaterade frågor på kommunikationsavdelningen 018-611 96 11

Relaterade nyheter