Pressmeddelande -

Fler patienter får hjälp med rökstopp

Snabbare sårläkning och halverad risk för komplikationer efter operation. Hälsoeffekterna av rökstopp är många. Sedan årsskiftet får ortopedpatienter på Akademiska sjukhuset hjälp att fimpa inför operationer. Satsningen ”A non smoking operation” får mestadels positiv respons vilket uppmärksammas på världshälsodagen mot tobak den 31 maj.

 – Rökstopp inför operation halverar risken att drabbas av komplikationer exempelvis hjärtlungbesvär och sårläkningsproblem. Effekten på allvarliga komplikationer som kräver intensivvård är ännu större, säger professor Olle Nilsson, verksam inom ortopeden och en av initiativtagarna till satsningen ”A non smoking operation”, ett samarbete mellan ortopeden och rökavvänjningsenheten på lungmottagningen.

 Flera studier har visat på hälsovinster för patienter som gör rökuppehåll eller slutar röka vid operation. Hos rökare minskar syresättningen vilket påverkar både ärrbildning och kärlnybildning negativt. Resultatet blir sämre sårläkning och långsammare återhämtning efter exempelvis höft- och knäledsoperationer.

 Socialstyrelsen har uttalat sig positivt till rökstopp och vissa kirurgiska ingrepp, exempelvis bentransplantation, plastik- och kärlkirurgi, utförs inte längre på rökare. Det finns kliniker som ortopeden vid Norrlands universitetssjukhus där man infört totalt rökstopp två månader före och efter alla kirurgiska ingrepp. På ortopeden vid Akademiska sjukhuset är linjen lite mjukare.

 – Vi erbjuder patienterna hjälp att sluta röka, det handlar inte om tvång. Och många slutar att röka spontant när vi berättar om riskerna. Inför större kirurgiska ingrepp är man mottaglig för hälsoargument. Vi uppskattar att 15 procent av 7-800 som opereras årligen berörs, berättar ortopeden Maria Holmgren.

Vid första patientsamtalet frågar man om patienten är rökare och kan tänka sig att bli uppringd. De som tackar ja får komma på en träff på lungmottagningen sju gånger. Förutom gruppträffar ingår enskilda stödsamtal per telefon. Den som önskar kan slussas till avvänjningsenheten och få hjälp att sluta röka helt och hållet.

 

Mer information:

Olle Nilsson, professor i ortopedi, 0706-43 43 49

Maria Holmgren, ortoped, 018-611 00 00 vx

Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

 

 

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • ortoped
  • rökning
  • rökstopp inför operation

Regioner

  • Dalarna

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Kontakter

Elisabeth Tysk

Presskontakt Presschef Ansvarig för medierelaterade frågor på kommunikationsavdelningen 018-611 96 11

Relaterat innehåll