Pressmeddelande -

Försämrat energiintag bland inneliggande patienter på Akademiska

Knappt hälften av patienterna på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping når upp till utsatt mål för energiintag visar den senaste nutritionsmätningen som genomfördes den 15 november. Det är tio procent färre än året innan.

– Syftet med punktprevalensmätningen, som genomförs under ett dygn, är att få en uppfattning om hur väl sjukhuset når upp till de mål avseende nutritionen som finns angivna i sjukhusets nutritionspolicy, säger Sigrid Wegener, dietist på Akademiska sjukhuset.

Detta var femte gången ”Dagen Nutrition” genomfördes på Akademiska sjukhuset.  Nytt denna gång var att även Lasarettet i Enköping deltog. Mätningen genomförs av en arbetsgrupp inom nutritionsrådet och i 2011 års mätning ingick 575 patienter på 51 vårdavdelningar. Patienter som fastade och/eller opererades detta dygn ingick inte. Flertalet patienter var inlagda på avdelningar inom onkologi-, thorax- och medicindivisionen, kirurgdivisionen och akut- och rehabdivisionen.

– Ett viktigt fynd i årets undersökning är att tio procent färre patienter än i fjol nådde upp till målet, det vill säga 75 procents energiintag av beräknat energibehov. Det kan finnas många förklaringar till det, men en är givetvis att sjukusets nutritionsrutiner behöver förbättras ytterligare. Detta är särskilt angeläget mot bakgrund av att resultaten visar att var fjärde patient löper risk för undernäring, fortsätter Sigrid Wegener.

Enligt sjukhusets nutritionsmål ska minst 70 procent av patienterna bedömas inom 24 timmar efter inskrivning och minst 70 procent av patienterna med risk för undernäring ha en vårdplan.

Vidare ska minst 75 procent av energibehovet täckas hos minst 70 procent av patienterna.

– Under senare år har sjukhuspatienternas näringsstatus uppmärksammats allt mer. Det är en viktig utveckling av patientsäkerhetsarbetet. För att kunna åtgärda ett problem måste vi vara medvetna om omfattningen, kommenterar Tommy Cederholm, ordförande i sjukhusets nutritionsråd.


Mer information:
Sigrid Wegener, dietist, 018-611 43 80
Tommy Cederholm, ordförande nutritionsrådet, 070-273 31 92
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

 

 

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Taggar

  • nutritionsmätning
  • malnutrition
  • nutritionsråd
  • punktprevalensmätning
  • energiintag
  • undernäring

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Presskontakt

Elisabeth Tysk

Presskontakt Presschef Ansvarig för medierelaterade frågor på kommunikationsavdelningen 018-611 96 11

Relaterade nyheter