Pressmeddelande -

Halverad vårdtid vid stroke – resultat av leanarbete på Akademiska

Förbättringsarbete presenteras på kvalitetsdagar

Kortare väntetider och snabbare vårdinsatser är viktiga mål för leanarbetet på Akademiska sjukhuset. Projektet ”Rädda hjärnan”, som startade i september, har redan lett till snabbare vård för strokepatienter. Insatstiden för trombolys har halverats. Under de årliga kvalitetsdagarna på sjukhuset 8-9 december presenteras en rad projekt som syftar till att effektivisera och förbättra vården.

– Rädda Hjärnan har gått över förväntan. Mediantiden för väntan på trombolysbehandling är i dag runt en timme jämfört med två timmar i genomsnitt 2009. I riket som helhet är väntetiden över en timme, säger Erik Lundström, avdelningsläkare på neurologen och ansvarig för förändringsarbetet inom strokeområdet.

Vid ischemisk (propprelaterad) stroke dör två miljoner hjärnceller varje minut. Ju kortare väntan på propplösande läkemedel (trombolys) desto mindre risk för bestående skador som förlamning, talsvårigheter och synnedsättning. Om trombolys ska ges måste det ske inom fyra och en halv timme.

Rädda hjärnan-projektet involverar personal i hela vårdkedjan, från ambulansen till akuten via röntgen till neurologen. Numera kör ambulansen patienter med misstänkt stroke som prio ett, istället för som tidigare prio två, vilket kan ge upp till tio minuters tidsvinst inom Uppsala län. Ambulansen ringer även in särskilda Rädda hjärnan-larm, som vidarebefordras till tre olika läkare på Akademiska: neurologjouren, röntgenjouren och neurokirurgjouren. Checklistor som bockas av för att se om patienten har rätt symtom har slimmats ner. Ett nytt moment är att patienterna vägs på akutmottagningen för att kunna dosera rätt mängd läkemedel. Därefter körs patienten direkt till datortomografi på akutröntgenavdelningen utan att passera akutrummet.

– Varje station på sjukhuset innebär att det går mer tid, det finns alltid några detaljer som personalen vill åtgärda, men det är inte alltid som momentet bidrar. Därför har vi standardiserat handläggningen, säger Erik Lundström.

Hans drömscenario är en datortomograf på akutmottagningen för att ytterligare snabba upp vårdinsatserna. Då skulle behandlingen kunna inledas nere på akuten och insatstiden kortas till omkring 20 minuter.

Andra pågående leanprojekt som presenteras på Kvalitetsdagarna: Höftfrakturer, direktinläggning inom geriatriken, teamarbete på akutmottagningen och effektivare materialflöde på mikrobiologen. Flera externa talare medverkar: Niklas Modig, forskare på lean vid Handelshögskolan i Stockholm, Robert Kusén, tidigare verkstadschef på Scania och Barbro Fridén, chef och ledare för Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Mer information:

Erik Lundström, avdelningsläkare på neurologen, 018-611 50 30

Marie-Charlotte Stenborn Gustafsson, verksamhetsutvecklare, 0706-053699

Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • akademiska
  • stroke
  • akutsjukvård
  • akademiska sjukhuset
  • lean sjukvård

Regioner

  • Dalarna

Kontakter

Elisabeth Tysk

Presskontakt Presschef Ansvarig för medierelaterade frågor på kommunikationsavdelningen 018-611 96 11