Pressmeddelande -

​Kvinnokliniken certifierad som europeiskt centrum för avancerad äggstockscancerkirurgi

Kvinnokliniken på Akademiska sjukhuset har, som en av landets första universitetssjukhuskliniker, certifierats som centrum för avancerad äggstockscancerkirurgi. Bakom kvalitetsutmärkelsen, som gäller under fem år, står den europeiska organisationen för gynekologisk cancer, ESGO.

– Certifieringen är en bekräftelse på att vi gör ett bra arbete, och att vi står oss bra i internationell konkurrens, säger Masoumeh Rezapour Isfahani, verksamhetschef för kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset. Patienterna kan känna sig trygga med den vård de får hos oss, och det ger en stolthet hos personalen som jobbar på kvinnokliniken.

Äggstockscancer (ovarialcancer) är en relativt ovanlig gynekologisk cancerform som innebär att en cancertumör har bildats i eller på en äggstock eller en äggledare. Det är den mest aggressiva av de kvinnliga tumörerna. Sjukdomen kallas ibland för bukens tysta tumör eftersom symtomen ofta är vaga i början. I Sverige drabbas cirka 700 kvinnor varje år. De flesta som insjuknar är mellan 40 och 70 år.

Behandling av äggstockscancer innebär att man behöver ta bort båda äggstockarna, äggledarna och livmodern. Operationen görs av en specialutbildad gynekologisk tumörkirurg som ofta även behöver ta bort en del av bukhinnan, tarm, mjälte, gallblåsa och lymfkörtlar för att få bort cancerceller som kan ha spridit sig dit. Kirurgi kombineras i nästan alla fall med cytostatikabehandling.

– Vi opererar cirka 80-100 kvinnor för äggstockscancer varje år. Operationsmetoderna har förändrats mycket de senaste åren, med mer avancerad kirurgi, eftersom forskning har visat att total tumörfrihet efter operation är mycket viktigt för att förbättra prognosen, säger Masoumeh Rezapour Isfahani.

ESGO är en icke vinstdrivande europeisk organisation som bildades 1983 för att främja högsta möjliga kvalitet i vården av kvinnor med gynekologisk cancer. Idag samlar organisationen över 3 400 professionella i Europa och resten av världen.

För att bli certifierat centrum för ovarialcancerkirurgi krävs att man uppfyller ESGOs krav på kvantitet samt kvalitet. Här ingår bland annat att man ska utföra tillräckligt många operationer per år och att varje kirurg ska ha tillräcklig operationsvolym. Annat som mäts är antalet patienter som opereras till total tumörfrihet, att komplikationsfrekvensen är låg samt att sjukhuset har tillgång till andra kringresurser, som gynekologisk onkologi och specialutbildade patologer och röntgenläkare. Man ska även bedriva forskning inom området.

För mer information, kontakta:

Masoumeh Rezapour Isfahani, verksamhetschef för kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset, tel: 018-611 57 97, e-post: masoumeh.rezapour.isfahani@akademiska.se

Karin Stålberg, överläkare på kvinnokliniken, medicinskt ledningsansvarig för gynekologisk tumörkirurgi, tel: 018-611 57 77 eller 073-868 15 06, e-post: karin.glimskar.stalberg@akademiska.se

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Presskontakt

Elisabeth Tysk

Presskontakt Presschef Ansvarig för medierelaterade frågor på kommunikationsavdelningen 018-611 96 11