Pressmeddelande -

Lex Maria: Multiresistenta tarmbakterier spreds mellan vårdavdelningar

Akademiska sjukhuset har Lex Maria-anmält ett fall där en multiresistent tarmbakterie spridits inom och mellan två vårdavdelningar. Totalt har fyra patienter smittats av VRE, en sorts enterokocker som är resistenta mot Vancomycin. Fallet anmäls eftersom patienterna anses ha utsatts för allvarlig risk för sjukdom.

– Tursamt nog har ingen av de smittade patienternas grundsjukdomar förvärrats av det inträffade. Berörda avdelningar har sjösatt omfattande åtgärder för att stoppa spridningen, bland annat skärpt uppföljning av basala hygienrutiner. Jämfört med många andra länder i Europa har vi haft en relativt låg spridning av VRE i Sverige och vi gör allt för att det ska förbli så, säger chefsläkare Ulf Hanson.

Enligt den interna utredningen skrevs den patient som misstänks ha orsakat spridningen in för vård våren 2009. Det var då känt att mannen var bärare av den multiresistenta tarmbakterien VRE. Senare samma år visade smittspårning att ytterligare två patienter blivit smittade av samma multiresistenta bakterie. I februari-mars i år bekräftades ett fjärde fall. Spridningen sker främst genom smittade händer, föremål och annan utrustning.

För att minimera risken för fortsatt spridning har flera åtgärder vidtagits. Systematiska mätningar av följsamhet till basala hygienrutiner görs, t ex att all vårdpersonal ska sprita händer före/efter kontakt med patienter och använda rätt skyddskläder. På den värst drabbade vårdavdelningen sköts livsmedelshanteringen av kökspersonal utan sjukvårdande uppgifter för att motverka smittspridning. Här har patienter som tillhör riskgrupper genomgått smittspårning under perioden juni 2009-januari 2010. Vidare har en handlingsplan sjösatts för att minimera spridning av tarmsmitta.

Mer information:
Ulf Hanson, chefsläkare,070-5461678
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • vre
  • tarmbakterie
  • multiresistent bakterie

Regioner

  • Uppsala

Kontakter

Elisabeth Tysk

Presskontakt Presschef Ansvarig för medierelaterade frågor på kommunikationsavdelningen 018-611 96 11