Pressmeddelande -

Lovande immunterapi mot akut leukemi utvärderas på Akademiska

Både barn och vuxna kan drabbas av akut lymfatisk leukemi, men hos vuxna är sjukdomen ofta mycket aggressiv. Akademiska sjukhuset är först i Sverige med att introducera en ny sorts immunterapi, så kallad CAR T-cellterapi, detta inom ramen för en klinisk studie. Resultaten är mycket lovande. En patient har svarat på behandlingen och har inte längre några kvarvarande tumörceller.

- Nya behandlingsformer är nödvändiga för de patienter som inte svarar på cellgiftsbehandling eller får återfall av sjukdomen, för att skapa långtidsöverlevnad och kanske till och med bot, säger Gunilla Enblad, professor och överläkare på onkologmottagningen, Akademiska sjukhuset, ansvarig för patienterna i den kliniska studien som genomförs i samarbete med kollegorna Hans Hagberg och Helene Hallböök.

Angelica Loskog, professor vid Uppsala universitet, ansvarar för studien och står för utvecklingen av nya CAR:s i Uppsala. Hon ser resultaten som en stor framgång och ett viktigt steg mot att etablera denna form av immunterapi som behandling i Sverige.

Behandlingen utgår från T-celler, som är en del av kroppens immunförsvar och skyddar kroppen mot exempelvis virusinfektioner.Cellerna utgör även ett försvar mot cancer men deras funktion kan hämmas av cancerceller. T-celler tas från patientens blod och odlas fram i odlingsskålar på laboratorium. Via genterapi förstärks cellerna med så kallade CAR-receptorer. Resultatet blir att de lär sig känna igen och döda cancerceller samtidigt som de blir mer motståndskraftiga. När de därefter ges tillbaka till patienten förökar de sig och kan döda cancercellerna utan att ge sig på normal kroppsvävnad.

Behandling med CAR T-celler har visat betydelsefulla effekter på cancerpatienter världen över, vilket har resulterat i flera nya godkända läkemedel. Både i USA och andra länder har patienter med hittills obotbara lymfom och leukemier, framför allt akut lymfatisk leukemi, svarat positivt på behandlingen.

Detta är första gången denna nya immunterapi prövas på patienter i Sverige och första gången i världen med just denna design av CAR T-cellerna. Sedan starten för snart ett år sedan har 10 patienter behandlats, flertalet med lymfom, en cancerform som inte svarat lika bra på CAR T-celler som akut lymfatisk leukemi. Forskarteamet i Uppsala räknar nu med att behandla ytterligare några patienter med akut lymfatisk leukemi.

- Även patienter med lymfom har svarat på behandlingen, men för denna grupp behöver vi lära oss mer om hur terapin ska kunna bli så bra som möjligt, fortsätter Gunilla Enblad. Vi arbetar vidare med designen av CAR T-cellerna tillsammans med Angelica Loskog.

Mer information:

Kliniska frågor:
Gunilla Enblad, överläkare och professor, tfn 0708- 30 35 24, e-post: gunilla.enblad@igp.uu.se
Hans Hagberg, överläkare, tfn 018-611 00 00, e-post: hans.hagberg@akademiska.se

Forskningsfrågor:
Angelica Loskog, professor vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet, angelica.loskog@igp.uu.se

Studien finansieras av AFA Försäkring AB och Cancerfonden.

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • immunterapi
  • car t-celler
  • car t-cellterapi
  • t-celler
  • akut lymfatisk leukemi
  • lymfom

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Kontakter

Elisabeth Tysk

Presskontakt Presschef Ansvarig för medierelaterade frågor på kommunikationsavdelningen 018-611 96 11

Relaterat innehåll