Pressmeddelande -

Metadon framgångsrikt mot kronisk smärta

Metadon kan vara ett effektivt behandlingsalternativ för patienter med långvarig, svår smärta som inte fått lindring av traditionella läkemedel. Det framgår av en pågående studie i Uppsala och Stockholm.

 - Av de cirka 30 smärtpatienter som ingått i studien upplever de flesta ökad smärtlindring av metadon, säger Aida Plesan, läkare vid Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, som lett studien.

Metadon är ett syntetiskt framställt läkemedel med morfinliknande egenskaper. Det har använts i behandling av tungt narkotikamissbruk sedan 1960-talet. Under de senaste 10-15 åren har man börjat använda metadon även som smärtstillande i svåra fall, men förskrivningen är fortfarande ganska ovanlig i Sverige.

- En orsak till att metadon är underutnyttjat kan vara att många läkare och även patienter fortfarande förknippar metadon med narkotikamissbruk, fortsätter Aida Plesan. Ett annat skäl är att doseringen är något svårare att ställa in rätt i början av behandlingen jämfört med andra opioider. Förhoppningsvis kan studien leda till bättre doserings- och uppföljningsrutiner.

Jämfört med andra smärtstillande preparat ger metadon en mer stabil och långvarig effekt. Patienterna kan själva ta tabletterna enligt ett förbestämt schema.

- När läget blivit stabilt kan patienten fortsätta behandlingen med samma dosering under lång tid. Beroende på vilket smärttillstånd det handlar om kan behandlingen fortsätta från några månader till flera år. Dessutom är metadon mycket billigare än andra opioider, säger Aida Plesan.

I studien har forskarna sett högst marginella biverkningar. Dock rekommenderas regelbunden kontroll av EKG eftersom det finns en viss risk för hjärtrytmstörningar vid höga doser.

Mer information:

Aida Plesan, anestesiläkare vid Smärtcentrum, 018-6191550/ 070-4656475, aida.plesan@akademiska.se

Elisabeth Tysk, presschef, 018-6119611 eller 0706-222421

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Taggar

  • smärtlindring
  • smärta
  • kronisk smärta
  • metadon
  • smärtstillande

Regioner

  • Uppsala

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Presskontakt

Elisabeth Tysk

Presskontakt Presschef Ansvarig för medierelaterade frågor på kommunikationsavdelningen 018-611 96 11