Pressmeddelande -

Nationell uppföljning av tsunamidrabbade

Fjorton månader efter flodvågskatastrofen genomför Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri en landsomfattande uppföljning av de personer som befann sig i Sydostasien under denna tid. Undersökningen görs inom tio sjukvårdsregioner/landstingsområden och omfattar cirka 10 000 personer. Ungefär hälften av de över 17 000 svenskar som återvände under perioden 27 december 2004 till mitten av januari 2005 får i dagarna ett informationsbrev om den kommande enkäten. Ett par veckor efter informationsbrevet skickas ett frågeformulär ut till dem som inte har avböjt att delta. Uppföljningen ska belysa hur man har påverkats av katastrofen, vilken hjälp man har fått på plats och efter hemkomsten till Sverige samt hur man mår idag. För undersökningen svarar Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet i nära samarbete med Karolinska Institutet och företrädare för Stockholms läns landsting. Liknande uppföljningsstudier genomförs i Norge och Danmark. Upplysningar Docent Tom Lundin, 018-611 88 22, tom.lundin@akademiska.se. Psykolog Kerstin Bergh Johannesson, 018-611 88 09, kerstin.bergh.johannesson@akademiska.se.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Uppsala

Kontakter

Elisabeth Tysk

Presskontakt Presschef Ansvarig för medierelaterade frågor på kommunikationsavdelningen 018-611 96 11