Pressmeddelande -

​Norrlänningar får fortsatt vård på Akademiska

Norrlänningar i behov av högspecialiserad vård kommer även fortsättningsvis kunna remitteras till Akademiska, både för akut vård och planerade operationer. Ett nytt vårdavtal för perioden 2016-2018 har tecknats mellan sjukhuset och Norrlandstingens regionförbund, där Norrbotten, Region Jämtland-Härjedalen, Västerbotten och Västernorrland ingår. Jämfört med tidigare sätts ett tydligare fokus på samarbete kring telemedicin och distansvård.

– Det förnyade förtroendet från Norrlandstingen avspeglar att våra rutiner för samarbete fungerar väl. Vår strävan är att erbjuda ett optimalt omhändertagande i en sammanhängande vårdkedja från diagnos till behandling. Vi har för avsikt att tillsammans utveckla möjligheter att erbjuda vård nära hemmet kommande år, till exempel läkarkonsultation på distans. Detta för att patienter och anhöriga endast ska behöva resa när det är nödvändigt och för att resurserna ska utnyttjas så effektivt som möjligt, säger marknadschef Karolina Sidwall.

Akademiska sjukhuset har sedan 2012 vårdavtal med Norrlandstingen som omfattar alla specialitetsområden. 2014 köpte landstingen vård för cirka 100 miljoner kronor vilket motsvarar cirka sex procent av Akademiska sjukhusets intäkter för ”såld vård”. Det nya vårdavtalet omfattar både akutsjukvård och planerad högspecialiserad vård med remisstvång inom öppen- och slutenvård.

Exempel på områden där många patienter från norra Sverige remitteras till Akademiska är barnkirurgi, plastik- och käkkirurgi, neurokirurgi och kirurgi.

Det treåriga avtalet innebär att parterna fortsätter att utveckla samverkan kring högspecialiserad vård, forskning, utbildning och kompetensstöd.

Mer information:
Karolina Sidwall, marknadschef, 018-611 30 75 eller 070-611 34 30
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • såld vård
  • högspecialiserad vård
  • norrlandstingens regionförbund
  • norrlandstingen
  • vårdavtal

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Presskontakt

Elisabeth Tysk

Presskontakt Presschef Ansvarig för medierelaterade frågor på kommunikationsavdelningen 018-611 96 11

Relaterat innehåll