Pressmeddelande -

Oväntat tidiga sårinfektioner hos tre brännskadade patienter

Svårt brännskadade är mer mottagliga för smittor än andra patienter och får därför oftare mer eller mindre kraftiga infektioner. Bakterien Pseudomonas aeruginosa är en av de mest förekommande bakterierna och ingen ovanlighet i sjukhusmiljö.

- Ingen patient har kommit till skada. Det vi har sett är en anhopning bakterier i såren efter brännskadan som har kommit något tidigare än vad som anses normalt. Ur ett längre tidsperspektiv kan det statistiskt sett vara normalt, men vi vidtar ändå nödvändiga åtgärder som till exempel att se över vår miljö och våra hygienrutiner, säger chefsläkare Filippa Nyberg.

Brännskadecentrums verksamhet påverkas inte av bakterieförekomsten utan fortlöper som vanligt.

Fakta

Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) är en vanligt förekommande miljöbakterie. Den är ofarlig för friska människor, men hos människor med nedsatt immunförsvar och omfattande sår kan bakterien orsaka infektion. Organismerna har förmåga att överleva i vatten, olika lösningar, tvål, ögondroppar och sjukvårdsutrustning, vilket gör att rutiner för rengöring och hygien är mycket viktigt.

Mer information

Chefsläkare Filippa Nyberg
018-611 50 51
0703-966 05 14

Ämnen

  • Hälso-, sjukvård

Kategorier

  • akademiska
  • akademiska sjukhuset
  • pseudomonas aeruginosa

Kontakter

Elisabeth Tysk

Presskontakt Presschef Ansvarig för medierelaterade frågor på kommunikationsavdelningen 018-611 96 11